Google aktualizuje pokyny pro systémy spamu a hodnocení

Zásady Google
Google aktualizoval své zásady pro spam při vyhledávání na webu a průvodce hodnotícími systémy ke snížení úrovně související s nesouhlasným explicitním snímkováním.

Jaké aktuality Google přichystal pro své pokyny pro spam a hodnocení?

Společnost Google aktualizovala své pokyny pro spam pro vyhledávání na webu a průvodce hodnotícími systémy. Tímto krokem chce objasnit, jak nakládá s webovými stránkami s vysokým počtem nesouhlasných explicitních snímků a žádostí o jejich odstranění. 

Tyto změny se týkají zásad, které konkrétně poukazují na webové stránky, účtující poplatky za odstranění negativních informací. V pokynech se také uvádí, že pokud také sníží obsah na jiných webech, které praktikují stejní vzorec chování, může to vyvolat snížení úrovně i těchto webů. 

V praxi to znamená, že hlášení o jedné webové stránce může vyvolat snížení úrovně jiných webů, které mají podobné druhy vykořisťovatelských praktik odstraňování. 

Pozadí zásad společnosti Google pro nesouhlasné explicitní snímky

Google degraduje stránky kvůli snímkům zveřejněným bez souhlasu strany, jejíž snímek je veřejně sdílen na webu. Tyto změny pokračují ve vývoji zásad společnosti Google ohledně hodnocení a spamu. 

Změny zásad společnosti Google pro spam

Zde jsou změny pokynů společnosti Google týkající se spamu a snížení úrovně: 

Původní znění:

„Pokud zpracováváme velký objem odebrání osobních údajů týkajících se webu s vykořisťovatelskými postupy odstraňování, snížíme v našich výsledcích jiný obsah z webu.

Zkoumáme také, zda se stejný vzorec chování děje s jinými weby, a pokud ano, použijeme snížení úrovně obsahu na těchto webech.

Podobné postupy snižování úrovně můžeme použít pro weby, které obdrží velký objem odebrání obsahu doxxingu.

Kromě toho máme automatickou ochranu navrženou tak, aby zabránila nekonsensuálním explicitním osobním obrázkům ve vysokém hodnocení v reakci na dotazy týkající se jmen.“

Toto bylo přidáno:

„odstranění nebo explicitní odstranění snímků bez souhlasu.“

V nové verzi je nyní kladen důraz na další slova: 

„Pokud zpracováváme velký objem odebrání osobních údajů týkajících se webu s vykořisťovatelskými postupy odstraňování, snížíme v našich výsledcích jiný obsah z webu.

Zkoumáme také, zda se stejný vzorec chování děje s jinými weby, a pokud ano, použijeme snížení úrovně obsahu na těchto webech.

Podobné postupy snížení úrovně můžeme použít pro weby, které obdrží velký objem odebrání obsahu doxxingu nebo nedobrovolné explicitní odebrání snímků.“

Toto bylo odstraněno:

„Kromě toho máme automatickou ochranu navrženou tak, aby zabránila nesouhlasným explicitním osobním obrázkům ve vysokém hodnocení v reakci na dotazy týkající se jmen.“

Proč Google tuto pasáž odstranil?

Je to proto, že Google toho prozradil příliš mnoho, nebo proto, že už systém neexistuje? Nebo byl odstraněn pro nadbytečnost s částí, která již zmiňuje degradace? Myslíme si, že je to právě druhá varianta. 

Byly aktualizovány pokyny k systémům hodnocení vyhledávání

S podobnou úpravou jsme se mohli setkat v Google's Guide to Search Ranking Systems, kde byla stejná věta o „automatické ochraně“ úplně odstraněna. A možná proto, že byla nadbytečná. 

K poslední větě byla dodána formulace s podrobným popisem, což by vyvolalo snížení úrovně odstranění z výsledků vyhledávání Google. 

Dalším důvodem snížení úrovně jsou webové stránky zažívající vysokou míru žádostí o „nesouhlasné explicitní odstranění snímků“. 

Aktualizovaná část s odstraněnou částí o „automatických systémech“ zní nyní takto: 

„Odstranění osobních údajů: Zpracováváme-li velké množství objemu odebrání osobních údajů týkajících se webových stránek s vykořisťovatelskými postupy odstraňování, budeme snižovat v našich výsledcích vyhledávání jiný obsah ze stránek. Mimo to také zkoumáme, zda se stejný vzorec chování děje i s jinými weby. Pokud ano, použijeme snížení úrovně obsahu na těchto stránkách. Podobné postupy snižování úrovně můžeme použít pro weby, které obdrží velký objem odebrání obsahu doxxingu nebo nedobrovolné explicitní odebrání snímků.“

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Kristýna Franclová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp