Dopad Google Panda 3.7 a 3.8 + dalších důležitých změn u Google na SEO

obsah a SEO
Ačkoliv bylo letošní léto docela klidnou záležitostí, přesto došlo i ve světě SEO k řadě důležitých změn.

A o některých bychom si měli povědět docela určitě.

Google Panda 3.7

Přesně 8. června 2012 společnost Google vydala další menší update svého vyhledávacího algoritmu známého jako Google Panda - šlo o verzi 3.7 a firma Google o něm uváděla, že znatelným způsobem ovlivnil a ovlivní pouze asi 1 % vyhledávaných frází. Jelikož byla daná aktualizace označená jako "osvěžení", je zřejmé a jen a jen logické, že zde nenalezneme žádné zásadnější změny v algoritmu jako takovém - potud tedy vše v dobré zvyklosti programátorského značení verzí. Celý proces a konkrétní hodnoty ovlivňující a dávající přednost tomu kterému faktoru tedy unisono zůstaly shodné.

Google Panda 3.8

Sotva nějaké dva týdny po představení vlastností Google Panda 3.7 dospěli specialisté z firmy Google k zásadnímu rozhodnutí: je čas na novou verzi! A jak řekli, tak i udělali a společnost uvedla další verzi Google Panda, nyní již s pořadovým číslem 3.8. Došlo k tomu přesně 25. června 2012. Dopad této aktualizace byl rovněž spíše mírný, opět Google odhadoval, že "postiženo" jím je jen asi 1 % vyhledávaných frází (pozor, je zde uvažována americká metrika a měřítka, nikoliv česká...).

Co z toho plyne?

Po shlédnutí aktuální situace a zhodnocení všech parametrů je závěr jednoznačný (a jiný ani nemůže být): jelikož uvedení verzí Google Panda 3.7 a Google Panda 3.8 nedoprovázejí žádné přehnané změny v algoritmech nebo parametrech ovlivňujících váhu kvality stránky v SERP (Search engine results page), je tak poměrně zřejmé, že absolutně nemá cenu nějak vrtat do stávající aplikované SEO politiky. Opět tu ale platí samozřejmě několik výjimek - přirozeně se předpokládá, že jste to neměli v plánu tak jako tak a za druhé, že to vaše stránky stejně nepotřebují z nějakého nového důvodu (přizpůsobení své nabídky politice určitého serveru, zásadní změny v nabídce služeb a tedy i SEO strategii a politice, ...).

May “39-Pack” Update

Každý měsíc nám firma Google vydává údaje o tom, co zajímavého se odehrálo mezi updaty a jaké byly aplikovány. Konkrétně letošní Google Panda 3.7 se věnoval převážně aktualizacím týkajícím se správy a operací se sportovními dotazy a segmentacím zahraničních jazyků, stále je zde ale k nalezení i pár věcí zajímavých taktéž pro SEO branži a tedy jde i pro nás o několik důležitých updatů, které stojí za to zmínit si je extra:

  1. Pár updatů se dočkala automatická kompletace Google dotazů. A to prosím včetně měřítek braných do úvahy v zájmu eliminace doplňkových predikcí a zahrnutí pouze vysoce relevantních dotazů. Přislíbeno je i lepší nakládání s automatickou kompletací v mobilním prostředí.
  2. Hned čtyři updaty se věnují různým změnám usilujícím o to, aby Google měl jen opravdu jen ty nejčerstvější věci v nabídce. To samozřejmě zahrnuje lepší detekci hlavních velkých událostí , celkově hladší hodnotící funkce pro již řečenou maximální čerstvost, lepší detekci vyhledávacích dotazů hledajících též právě zmíněné čerstvé aktuální události a věci, no a obecně, došlo i na zjednodušení celého algoritmu zvažujícího čerstvost či nečerstvost něčeho konkrétního. To by mohlo naznačovat, že hodnocení a prioritizace čerstvých výsledků pro jisté typy dotazů zůstane pro Google i nadále prioritou. Tím se vám společnost Google i my snažíme jemně naznačit, že i nadále bude nesmírně důležité do vašeho SEO plánu příslušného projektu v co největší míře integrovat čerstvý obsah.
  3. Jeden update se týká i zlepšeného zacházení s umělými zpětnými linky a jejich vlivu na hodnocení webu. Není žádným překvapením, že Google postihuje machinace s linky a všelijaká umělá linkovací schémata, co je zde na tomto updatu ale určitě nejzajímavější, tak to, že Google zmiňuje věc samostatně a nikoliv v rámci updatu běžného (tj. jako by v rámci Google Panda). Znamená to tedy dle našeho názoru, že aktuálně není tak zcela jasné, zda to celé bylo zahrnuto (byť v základní verzi) již do updatů mezi "velkými" verzemi nebo až teď aplikováno dodatečně na všechny vyhledávací algoritmy Google.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp