Co updaty v Google Panda a Penguin znamenají pro budoucnost SEO?

SEO optimalizace
Kdykoliv společnost Google uvede mezi internetovou veřejnost nový update algoritmu, článek za článkem se objevují v online magazínech a
na blozích v tom duchu, jak to "znamená konec SEO tak, jak jsme je znali".

Ale nesmíme zapomínat na to důležité. Je úplně jedno, kolik se podobných článků objeví a jak moc jich budete číst nebo kolik optimalizací Google učiní na svém algoritmu, a optimalizace pro vyhledávače zde bude stále a naživu. Pravda, v kapku odlišné formě, ale bude.

Ale jen proto, že SEO není nadále irelevantní, taktéž to neznačí automaticky, že Google Panda a Penguin společným působením nezměnili a dále i v budoucnu nezmění řadu dnes obvyklých SEO praktik. Ačkoliv nemáme křišťálovou kouli a tedy nevíme, jaké další kroky společnost Google provede nebo jaké další úpravy aplikuje, z dnešního stavu věcí se dá odvodit několik podstatných závěrů a lekcí.

Zde jsou tedy tři předpovědi, jakými cestami by se mohla optimalizace pro vyhledávače ubírat v nejbližších měsících:

1. Pře-optimalizované weby budou i nadále cílem

Firma Google jasně a zřetelně dala najevo, že má zájem na tom, aby zastavila tlačení na čelní pozice u webů, jenž záměrně manipulují s přirozenými výsledky záměrně manipulují s přirozenými výsledky . (natural search engine results pages aneb SERPs). Dá se tedy očekávat, že i nadále bude Google postihovat jakékoliv známky příliš pře-optimalizovaných stránek.

Nelze ale samozřejmě a jednoduše říci, abyste své stránky neoptimalizovali vůbec! To dnes není moc realistické a ani přínosné, ovšem je třeba, aby se to provádělo s rozumem, citem a zkušeností pro věc. Ideální tedy bude svěřit věci odborníkovi. Hranice mezi efektivní aplikací SEO a pře-optimalizací totiž stále není příliš jasná, tudíž jde občas o skutečné umění přirozeně vyvážit.

Dobrým cílem bude pro začátek soustředit se na kvalitu vašich webů co do interakce návštěvníků a kvalitní + často aktualizovaný obsah, nikoliv na komplexní SEO techniky navržené k umělému navýšení rankingu, nedejbože ke zneužívání bugů.

2. Udržení pozornosti návštěvníka bude hrát větší roli než kdy jindy

Dalším nesmírně důležitým faktorem, na který by společnost Google mohla co nevidět klást stále větší význam je nedávno zmíněné zaujetí návštěvníka. Jelikož Google preferuje weby, jenž jsou pro zákazníky-návštěvníky zajímavé, je evidentní, že stránky, jenž příchozí zaujmou a pozdrží se tu, budou preferovány před jinými.

Ani zde nejsou a nebudou ostré linie, nicméně jako základní pravidlo by mohlo stát za zvážení, soustředit se na recenze a komentáře návštěvníků , přičemž je důležitý i sociální prvky (prolinkování na známé sociální sítě se přímo nabízí).

3. Kvalita obsahu získá na důležitosti

Ačkoliv se firma Google nikdy moc netajila s tím, že má v úmyslu servírovat svým uživatelům jen to nejlepší z webových stránek, mnoho webmasterů i dnes stále spoléhá při zaplnění svých stránek na zkopírovaný a vložený obsah .

Dokonce ani tehdy, pokud jste zrovna nebyli postiženi novými aktualizacemi v Google Panda a Penguin, nemůžete se spolehnout ozhodně na to, že jste (a hlavně budete i nadále) v bezpečí. Google stále opakuje, že vykoření méně kvalitní obsah ve prospěch kvalitního, takže když navýšíte kvalitu svého obsahu již nyní a budete na ní pečlivě a systematicky pracovat, pak logicky budete mít v bit

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp