Co je SEO?

SEO optimalizace
Každý majitel webových stránek, který se zajímá alespoň trochu o správný chod své webové prezentace už zřejmě zaslechl výraz SEO. Zjednodušeně lze říci, že SEO řeší
optimalizaci webových stránek pro internetové vyhledávače.

Co je cílem optimalizace webových stránek?

Zkratka SEO vychází z anglického (Search Engine Optimization) a v překladu znamená optimalizace pro vyhledávače. SEO je metodika, která říká, jakým způsobem vytvářet a upravovat webové stránky, aby byly správně uzpůsobené pro zpracování internetovými vyhledávači. Laicky řečeno: pokud hledá uživatel internetu určitý obsah, vyhledávač mu zobrazí na předních pozicích výhradně optimalizované stránky. Cílem optimalizace je tedy vytvoření korektních webových stránek, které získají ve výsledku hledání ve vyhledávačích pro daný obsah vyšší pozici. A pochopitelně lepší pozice znamená četnější zobrazení stránek u cílených návštěvníků.

Hodnocení webových stránek

Každý, kdo si vytvořil nebo nechal vytvořit nové webové stránky poznal, že jeho webová prezentace nemá na pozicích vyhledávačů z počátku příliš dobré umístění a je to dáno mimo jiné tím, že ji zatím vyhledávače nepovažují za důležitou. Každá webová stránka je vyhledávači ohodnocena a je jí přiřazena důležitost, kterou vyjadřuje tzv. rank. Mezi hlavní vyhledávače u nás patří Google, jenž hodnocení stránek vyjadřuje pomocí page rank, Seznam pak používá S rank. Hodnocení a pozice zobrazení stránek tedy úzce souvisí s optimalizací webových stránek a kvalitně provedené SEO dokáže toto hodnocení velmi vylepšit. Hodnocení stránek vyhledávači ovlivňuje mnoho faktorů např. stáří domény, kódování webových stránek, kvalita textu, použití klíčových slov v textu a nadpisech, počet zpětných odkazů atd. Kvalitní webové stránky se také musí korektně zobrazovat v různých typech webových prohlížečů, musí být správně zobrazeny v různém rozlišení atd. Pokud chceme zvýšit page rank webových stránek, je třeba webové stránky analyzovat a kvalitně optimalizovat.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp