Co je A/B testování a proč se bez něj neobejdete

A/B testování
A/B testování vám umožní přesně porovnat výkon dvou variant reklam nebo stránek a přesně změřit, která z nich je efektivnější a přináší větší zisk. Díky tomu můžete své marketingové kampaně vyladit k dokonalosti.

Jistě se vám někdy stalo, že jste vytvořili novou webovou stránku nebo e-mailovou či PPC kampaň a na poslední chvíli před jejím spuštěním jste začali pochybovat. Možná, že ten obrázek, který jste si vybrali, není úplně v pořádku? Neměl by být váš titulek údernější? Když se snažíte propagovat váš byznys, musíte dělat spoustu drobných rozhodnutí. Jak si můžete být jisti, že volby, které děláte, jsou ty správné? To je místo, kde přichází ke slovu A/B testování.

Co je to A/B testování?

A/B testování, neboli také split testování, sestává z vytvoření dvou verzí vašeho marketingového obsahu (varianta A a B) a jejich současného spuštění, které by mělo ukázat, která z nich funguje lépe.

Takže, pokud přemýšlíte o tom, zda by měl být váš titulek údernější, nebo ne, můžete přestat váhat a začít s A/B testováním, které vám přesně ukáže, která z variant je lepší a vydělá vám více peněz.

A/B testování vám nejenže dává větší důvěru v to, že strategie, kterou používáte, je správná, ale možnost učení se z dat v průběhu času bude mít pozitivní dopad na konečný výsledek vašich kampaní, který se projeví dlouhodobým zvýšením zisku.

Co dělat před spuštěním A/B testu

Před spuštěním testu A/B si určete konkrétní cíl. Vrátíme-li se zpět k příkladu titulku, cílem vašeho testu by mohlo být zjištění, zda údernější titulek vede k většímu množství prokliků. Nebo možná chcete spustit test, abyste zjistili, jak ovlivňuje množství vyplňovacích polí počet registrací do e-mailového newsletteru. Jakmile víte, co byste chtěli otestovat, vytvořte dvě verze svého marketingového materiálu, které se budou lišit pouze v prvku, který chcete testovat.

"Vždy testujte naráz pouze jediný prvek, usnadní vám to interpretaci výsledků testování."

Kde začít experimentovat s A/B testováním

I když asi chápete, co je to A/B testování, možná nevíte, jak jej použít pro vaše podnikání.
Není překvapením, že A/B testování je nejjednodušší, pokud využíváte technologii, která za vás udělá tvrdou práci.

Nadpisy a texty PPC reklam

Nadpis a text PPC reklamy je naprosto klíčový pro to, zda uživatele váš inzerát zaujme a klikne na něj. Pokud vaše reklamy nedokážou přitáhnout pozornost uživatelů, nezáleží na tom, jak vysoko se zobrazují. A naopak, úderný titulek dokáže přitáhnout pozornost návštěvníka, přestože reklama není na nejvyšších místech. A/B testování vám pomůže vyladit vzhled inzerátu tak, aby zaujal pozornost a přesvědčil návštěvníky ke kliknutí.
Pomocí analytických nástrojů v Google Ads můžete snadno změřit, která verze reklamy dosahovala více kliknutí, a následně i změřit, zda tato kliknutí vedla ke konverzi.
Pokud chcete dosáhnout co nejvyšší míry konverzí a tím i maximální efektivity PPC kampaně, můžete použít k testování a následnému vyhodnocení výkonu nástroj Experimenty v Google Analytics.

Pokud používáte PPC reklamu nebo e-mailing, pravděpodobně směřujete návštěvníky na specifickou vstupní stránku, kde mohou dokončit konverzi, například nákup nebo registraci k odběru newsletteru.

Díky experimentům v Google Analytics můžete snadno otestovat, které verze vstupní stránky dosahují nejlepších konverzí nebo určených metrik (například nejnižší míry okamžitého opuštění stránek). Určené konverze je potřeba nejprve nastavit jako cíle, jejichž splnění budeme posléze sledovat. Pomocí experimentů v Google Analytics můžete najednou otestovat až deset variant vstupní stránky.

Otestujte své stránky a PPC reklamy

Co dělat po spuštění A/B testu

Po skončení testu důkladně zdokumentujte všechny výsledky, abyste je mohli později analyzovat, poučit se ze svých zjištění a aplikovat je v budoucích marketingových kampaních. Mějte na paměti, že vaše výsledky nejsou vždy definitivní. Pokud váš test ukáže, že například vtipný titulek PPC reklamy vedl k vyššímu počtu konverzí, neznamená to, že byste měli propříště používat pouze vtipné titulky.

Provádějte A/B testy pravidelně, abyste zjistili, zda se výsledky v průběhu času mění. Je možné, že vaše publikum dobře reaguje na určitý přístup, ale později ztratí zájem, protože podobný styl začne používat více inzerentů a není to již nic neobvyklého. A/B testování vám pomůže si uvědomit, kdy je čas věci okořenit a zkusit něco nového.

Nejčastější dotazy týkající se A/B testování

Jaký je rozdíl mezi A/B testováním a testováním s více proměnnými?

Testování s více proměnnými znamená přidání více proměnných do testu. V testu s více proměnnými můžete najednou testovat více prvků, jako je počet polí ve formuláři pro přihlášení, barvy pozadí a podobně, abyste zjistili, která verze vám přinese nejvyšší míru konverze.
Testování s více proměnnými však vyžadují pokročilejší strategie a hlavně velké množství návštěvnosti, funguje proto nejlépe pro větší firmy.

Jak velká by měla být velikost vzorku, aby byl test A/B považován za statisticky průkazný?

Pro A/B testování byste měli mít vzorek alespoň 1000 návštěvníků pro každou z testovaných variant. Pokud nemáte dostatečné množství návštěvníků na statisticky průkazné testování, nevadí, stále stojí za to spustit test. Mít alespoň nějaká data k analyzování je vždy lepší než upravovat kampaně naslepo.

Kolik prvků bychom měli testovat najednou během jednoho A/B testu?

Testujte vždy naprosto stejné varianty, lišící se pouze v prvku, který testujete. To je nejlepší způsob, jak zajistit, aby vaše výsledky byly jasné a spolehlivé. Pokud změníte více prvků najednou, pak si nikdy nebudete moci být jisti, která z proměnných ovlivnila vaše výsledky.

Jak dlouho by měl test trvat?

V ideálním případě nechte test běžet, dokud nedosáhne statistické významnosti. Pokud testujete například předmět zprávy v e-mail marketingu, můžete spustit test na dobu 6, 12, 24 nebo 48 hodin. To se sice může zdát jako krátké časové období, ale protože kontrola e-mailu je součástí každodenní rutiny většiny uživatelů, zjistíte, že 24 hodin je obvykle více než dost.

Pro test webových stránek budete pravděpodobně chtít, aby test probíhal alespoň po dobu jednoho týdne, aby se shromáždilo dostatečné množství dat od uživatelů.

Co mám dělat, pokud jsou výsledky stejné u obou verzí?

Nebojte se, tohle se stává poměrně často. Někdy během testu obě verze fungují téměř stejně. To není nutně špatné, znamená to pouze, že musíte zapojit ještě více kreativity, abyste vytvořili variantu, která bude lepší než obě předchozí. Není to vždy snadné, ale marketing je cesta pokusů a omylů, a ne vždy se daří.

Otestujte svůj marketing

S pomocí A/B testování nikdy nebudete muset přemýšlet, jestli by malá změna nemohla ovlivnit vaše míry prokliků, konverze a další důležité metriky. Můžete se sami přesvědčit a mít jistotu, že vaše marketingové kampaně jsou optimalizovány, jak nejlépe to jde.

Začněte přemýšlet o tom, jaké vylepšení byste si chtěli vyzkoušet ve vašich PPC kampaních, v e-mailingu, v přihlašovacích formulářích a vstupních stránkách. A/B testy rozhodně stojí za to, abyste je vyzkoušeli a dozvěděli se více o tom, jak co nejlépe oslovit vaši cílovou skupinu.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp