Co dělat s klíčovými slovy s nízkým objemem vyhledávání

klíčová slova s nízkým objemem vyhledávání
Svět PPC může být pro někoho složitý, obzvláště pro inzerenty, kteří jsou v oboru noví. Jedním z problémů, které musí inzerenti řešit, jsou klíčová slova v reklamních sestavách, která jsou neaktivní z důvodu nízkého objemu vyhledávání.

Svět PPC může být pro někoho složitý, obzvláště pro inzerenty, kteří jsou v oboru noví. Jedním z problémů, které musí inzerenti řešit, jsou klíčová slova v reklamních sestavách, která jsou neaktivní z důvodu nízkého objemu vyhledávání. Tento problém potkal asi každého, kdo s PPC reklamou začínal. Spustíte novou kampaň, nastavíte klíčová slova, zadáte cenu za proklik, ale u některých reklamních sestav ani po čase nevidíte žádné výsledky. Podíváte se do statistik na výkon jednotlivých klíčových slov a ejhle. Klíčová slova jsou neaktivní.

Co jsou to vlastně klíčová slova s nízkým objemem vyhledávání?

Při prohlídce seznamu klíčových slov v Google Ads si můžete všimnout, že některé výrazy jsou neaktivní. U takových slov můžeme vidět v kolonce „Stav“ nápis „Nízký objem vyhledávání“. Znamená to většinou, že výraz je natolik specifický, že jej nikdo v tomto tvaru nehledá. Co sestane s klíčovými slovy, která Google označí jako slova s nízkým objemem vyhledávání?
Takováto slova, která téměř nikdo nehledá nebo je hledá jen velmi malé procento lidí, Google Ads nenechá spouštět váš inzerát a deaktivuje je.

Jak Google Ads určí, že vaše fráze má nízký objem vyhledávání?

Kromě nízké hledanosti velmi malého počtu uživatelů, kteří se pokusí během určitého časového úseku vyhledat vaše slovní spojení, může mít deaktivace ještě mnoho dalších příčin.

• Google klíčové slovo vyhodnotí jako nerelevantní vůči zbytku klíčových slov, která vyhledávají vaši zákazníci.

• Zkoušíte bidovat na slova chráněná registrovanými ochrannými známkami.

• Nastavili jste příliš přísná kritéria pro shodu.

• Vaše klíčové výrazy se vážou k určité sezóně nebo ročnímu období a mimo ni o ně není zájem.

• Výrazy, na které chcete bidovat, zná nebo používá velmi úzký okruh lidí, nebo obsahují chyby.

Jak podobnou situaci řešit? Zkontrolujte, zda výrazy neobsahují chyby, nesprávné či nezvyklé tvary, či překlepy. Pokud používáte slova v přesné shodě, zkuste namísto toho použít frázovou, modifikovanou, nebo dokonce volnou shodu a sledujte, zdali se hledanost zvýší a  Google změní názor na aktivaci vašich slov. Zkuste také popřemýšlet, zdali je slovo dostatečně relevantní vůči vaší reklamní sestavě a cílové stránce. Zamyslete se také nad tím, jestli slovo není součástí slangu, který používá pouze velmi malé procento lidí z vaší cílové skupiny. Existuje mnoho výrazů, které se používají jen v úzké komunitě lidí a které zákazníci, kterým chcete prodat váš produkt, nepoužívají, nebo vůbec neznají.

Je vhodné ponechat tato neaktivní slova v reklamní sestavě?

Na tuto otázku nelze dát jednoznačnou odpověď. Je totiž nutné se rozhodovat případ od případu. Většinou se nic nestane, pokud slova v sestavě ponecháte. Stále mohou být cenným zdrojem návštěvnosti a konverzí. Stačí totiž jen minimální zvýšení návštěvnosti a výraz bude znovu aktivován a začne opět přinášet návštěvnost na váš web. Google Ads neaktivní výrazy každý týden kontroluje, takže stačí pár lidí na světě, kteří projeví zájem o vaše klíčová slova, a budete zpět ve hře.

Příliš přísná pravidla pro shodu

Jak bylo zmíněno výše, nízký objem hledání může být způsobem příliš přísně nastavenými pravidly pro shodu. Pokud používáte v kampani pouze přesné shody, je možné, že některé výrazy budou mít velice nízkou hledanost. Zkuste namísto toho použít modifikovanou volnou shodu či frázovou shodu. Rozhoďte sítě více zeširoka, a počet vyhledávání se zcela jistě zvýší. Pokud používáte modifikovanou volnou shodu a výraz je i po nějaké době stále neaktivní, zkuste z něj odstranit některé z modifikátorů.

Google SEO

Pokud budu mít v kampani neaktivní slova, může ji to poškodit?

Klíčová slova, která jsou neaktivní v důsledku nízkého objemu vyhledávání, se mohou opět aktivovat, pokud v budoucnosti začnou lidé dané slovní spojení častěji vyhledávat. Ale co vaše skóre kvality, neutrpí, pokud budete mít v kampani neaktivní výrazy? Nikdo určitě nestojí o to, aby jeho účet byl nějakým způsobem penalizován. V tomto případě se však žádné penalizace ze strany Google ani poškození skóre kvality bát nemusíte. Google nemá důvod vás trestat za slova, která nikdo nehledá. Tyto výrazy, přestože málokdy používané, mohou souviset s novým zbožím či značkou, kterou zatím nikdo nezná, nebo být důležité pro určitou skupinu lidí, která je však příliš malá, aby kvůli ní Google spouštěl reklamy.

Pokud však ani po čase nedojde ke zvýšení hledanosti natolik, aby se reklamní sestava aktivovala, je možná načase se s těmito slovy rozloučit. Příliš velké množství nevyužívaných slov činí vaši kampaň méně přehlednou, takže jejich odstranění zjednoduší a zefektivní její správu.

Jsou tedy klíčová slova s nízkým objemem vyhledávání úplně k ničemu?

Pokud Google odmítnul některá z vašich pracně nalezených klíčových slov pro nedostatek objemu vyhledávání, neházejte flintu do žita. Je zde stále několik možností, jak tyto výrazy využít. Můžete zkusit použit tyto výrazy v PPC kampaních na jiných platformách než jen v Google Ads. Můžete zkusit například Bing. Při inzerci na Bing.com je možné využít klíčová slova, která Google odmítl, a navíc získat nový okruh návštěvníků z tohoto vyhledávače. Zvýšená popularita vaší značky na ostatních vyhledávačích totiž může přinést také zvýšení hledanosti vaší značky na Google.

Můžete tato nevyužitá klíčová slova použít ve vašich kampaních na sociálních sítích. Reklama na sociálních sítích je v dnešní době jednou z nejefektivnějších cest ke zvýšení povědomí o vaší firmě a vaší značce. Přestože reklamy na sociálních sítích nedosahují takového CTR a konverzního poměru jako PPC reklamy v organickém vyhledávání ve vyhledávačích, reklamy na Facebooku dokážou zvýšit hledanost vaší značky až o 31 procent. To může zpětně zvednout hledanost vašich dosud neaktivních slov v Google Ads, takže se opět aktivují.

Propagujte vaši značku

Pokud uvádíte na trh nový produkt nebo značku, je zcela normální, že lidé jejich názvy málo hledají. Nemají přece důvod hledat něco, o čem nevědí, že to existuje. Pokud je klíčové slovo s nízkým objemem vyhledávání vaše značka nebo název nového produktu, který ještě lidé příliš neznají, zvyšte jejich povědomí pomocí brandové kampaně. Spusťte kampaně na sociálních sítích, ve kterých představíte váš produkt nebo značku. Lidé z vaší skupiny se dozvědí název vašeho produktu a začnou se sami zajímat, o co jde. To zvýší hledanost vašeho klíčového slova a to se aktivuje. Samozřejmě se to nestane přes noc, ale během několika týdnů se jistě dočkáte pozitivních výsledků.

zdroj: marketingland.com, cpcstrategy.com, simplestrat.com, ppchero.com

Autor: Martina Rosenkrancová a kolektiv

foto zdroj: pixabay.com

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp