Automatické nabízení cen v PPC reklamě

Jak funguje automatické nabízení cen?
Zjistěte, jak pomocí automatických nabídek v Google Ads ušetřit čas při správě PPC kampaní a zvýšit váš zisk.

Časy, kdy bylo nezbytné si všechny hodnoty v PPC kampani nastavit ručně až do posledního klíčového slova, jsou již ty tam. Současný pokrok v moderních technologiích, jako je strojové učení a umělá inteligence nám nyní nabízí úžasné možnosti, které jsme ještě před pár lety neměli při správě PPC kampaní k dispozici. Jedná se především o takzvané automatické nabídky cen, kde umělá inteligence Google Ads na základě velkého množství údajů stanoví u každého klíčového slova ve vaší PPC kampani přesně takovou nabídku ceny za proklik (CPC), která povede k optimálnímu splnění vámi předem určeného cíle.

Výhody automatických nabídek

Cíle mohou být například co nejvyšší množství a hodnota konverzí, co největší návštěvnost či co nejvyšší návratnost vložených prostředků. V každém případě vám automatické nabídky dokážou ušetřit obrovské množství času. V silách jednoho člověk zkrátka není sledování každého klíčového slova, porovnávání jeho výkonu a přemýšlení, jakou cenu za proklik stanovit. Automatické nabídky oproti tomu fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a bez nároků na výplatu.
Přestože někteří inzerenti zatím nepřišli automatickému nabízení cen tak docela na chuť, pravděpodobně z důvodu strachu ze ztráty kontroly nad svým reklamním rozpočtem, pokrok se nedá zatavit. Brzy tak přijde doba, že na automatické nabídky přejdeme všichni, a to také proto, že umělé inteligenci, která se navíc neustále zlepšuje, se jen velmi těžko konkuruje. PPC kampaně s automatickými nabídkami budou zkrátka úspěšnější, ať již chceme nebo ne.

Jak funguje automatické nabízení cen?

Automatické nabízení cen se podstatně liší od manuálního v tom smyslu, že jeho algoritmus se učí a postupem času se neustále vylepšuje. Jak je to možné? Jednoduše řečeno, nabídkový algoritmus v průběhu času vezme všechna data, která má k dispozici, a naučí se v nich rozpoznávat vzorce. Tyto vzorce umožňují algoritmu nabídek zjistit, které kombinace faktorů vedou k úspěchu (například konverze), a které naopak vedou k selhání (kliknutí bez konverze).
Z toho plyne, že abychom dosáhli úspěchu s automatickým nabízením cen, musíme naše účty strukturovat způsobem, který by maximalizoval množství dat vstupujících do jednotlivé strategie nabízení cen. Co to znamená? Je zkrátka třeba poskytnout algoritmu dostatečné množství dat, na kterých by se mohl co nejrychleji učit.
Automatické nabízení cen totiž pravděpodobně nebude slavit úspěch od prvního dne, ba právě naopak. Vyžaduje několik dní či týdnů, než vyzkouší různé kombinace nastavení a rozhodne, která je pro vás ta nejvýhodnější. Je také důležité vytrvat a nepanikařit, pokud se výsledky PPC kampaně po spuštění automatických nabídek přechodně zhorší, a to i dost výrazně. V takovém případě byste měli vydržet a dát kampani čas nejméně několik týdnů, během kterých by se měly výsledky usadit. Čím větší návštěvnost vaše PPC kampaň má, tím to bude trvat kratší dobu.
Jakmile však perioda učení skončí, zjistíte, že automatické nabízení dokáže nejen překonat manuální nabízení, ale také vám ušetří spoustu času. Času, pro který máte určitě mnohem lepší využití.

Klíčem k úspěšné kampani je konsolidace. Zajistěte, aby vaše PPC kampaň či reklamní sestava měla co největší návštěvnost a největší množství konverzí, aby se algoritmus měl na čem učit, a pokud je to možné, segmentujte tyto nové kampaně nebo reklamní sestavy podle záměru nebo obchodního cíle, nikoli podle typu shody.

Jak funguje automatické nabízení cen?

Pár slov závěrem

Vzdát se kontroly nad svým reklamním rozpočtem a připravit se, že budete příští tři týdny čelit na svém PPC účtu ztrátám, vyžaduje odvahu. Rozhodně však má smysl tímto tunelem projít. Na jeho konci totiž čeká světlo, které může znamenat obrovské zlepšení výkonu a úsporu času.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp