Analýza úspěšnosti e-mailové kampaně

Jak na efektivní e-mailing
Žádná úspěšná e-mailová kampaň se neobejde bez pečlivého měření, analýzy a vyhodnocování svého provozu a výsledků. Díky analýze můžete váš e-mailing ladit a optimalizovat jeho efektivitu.

Jak zjistíte, zda vaše e-mailingové kampaně dosahují požadovaných výsledků? Bez důkladné analýzy e-mailového marketingu to nejde. Nastavení správných KPI pokaždé, když spustíte novou e-mailovou kampaň, vám pomůže vyhodnocovat váš úspěch a časem vylepšovat váš e-mailing.

8 důležitých ukazatelů výkonu e-mailového marketingu:

Zde jsou některé z nejdůležitějších ukazatelů výkonnosti e-mailového marketingu, které byste měli sledovat, a také způsoby, jak je vypočítat:

1. Míra vrácení

Míra vrácení (Bounce rate) zobrazuje procento všech odeslaných e-mailů, které nemohly být úspěšně doručeny.

Míra vrácení se vypočítá jako: (Celkový počet nedoručitelných e-mailů / Počet odeslaných e-mailů) * 100

Existují dva hlavní důvody nedoručitelnosti e-mailů. Porucha cílové schránky (přeplněná schránka a podobně) a neexistující cílová schránka. Pokud se vám e-mail vrátí z důvodu neexistence cílové adresy, měli byste tuto e-mailovou adresu okamžitě odstranit ze svého seznamu. Vysoký počet mailů odeslaných na neplatné adresy může poskytovatelům internetových služeb (ISP) poskytnout důvod označit vaše e-maily za spam.

Pokud se vyskytne dočasný problém s jinak platnou e-mailovou adresou, například díky přeplněné schránce s doručenou poštou nebo kvůli výpadku poskytovatele e-mailu, můžete těmto příjemcům zkusit odesílat e-maily znovu.

2. Míra otevření

Míra otevření je jasná: je to procento všech odeslaných e-mailů, které byly otevřeny.

Míra otevření se vypočítá jako: (Celkový počet otevřených e-mailů / Počet odeslaných e-mailů) * 100

Znalost míry otevření vám může pomoci určit oblasti, ve kterých byste měli váš e-mail marketing zlepšit, většinou jde o název odesilatele a předmět zprávy.

Nízká míra otevření je často přisuzována nesprávně napsanému nebo nedostatečně přitažlivému předmětu zprávy, proto zvažte A/B testování vašich předmětů, abyste zjistili, které na vaše publikum nejlépe působí. Stejně tak zkuste experimentovat s názvem odesilatele, zjistíte, zda se vaše míra otevření zlepšuje.

3. Míra prokliku

Míra prokliku se vztahuje k procentu příjemců e-mailu, kteří kliknou na jeden nebo více odkazů v daném e-mailu.

Míra prokliku se vypočítá jako: (Počet příjemců, kteří kliknou na alespoň jeden odkaz / počet odeslaných e-mailů) * 100

Míra prokliku je pravděpodobně nejoblíbenější metrika e-mailového marketingu, a to z dobrého důvodu: Míra prokliku vám pomůže zjistit, zda vaše e-mailová kampaň plní svůj účel. Vzbuzují vaše e-maily v adresátech zájem dozvědět se více o vaší firmě, službách a produktech? Pokud ano, kliknou alespoň na jeden odkaz.

Sledujte hodnoty míry prokliku v čase, zjistíte, zda se vaše e-mailové kampaně zlepšují.

e-mailingová kampaň - míra prokliku

4. Konverzní poměr

Konverzní poměr e-mailu určuje procento příjemců e-mailu, kteří otevřeli zprávu, klikli na odkaz a provedli požadovanou akci, jako je například stažení obsahu nebo nákup.

Konverzní poměr spočítáte jako: (počet příjemců, kteří dokončili požadovanou akci / počet odeslaných e-mailů) * 100

Váš konverzní poměr je jedním z nejdůležitějších KPI e-mailového marketingu. Vaše e-maily by měly obsahovat výzvu k akci, která by měla být přímo spojena s cílem vaší e-mailové kampaně. Konverzní poměr vám jasně řekne, zda vaše výzva k akci funguje – to znamená, jestli funguje vaše e-mailová kampaň.

Chcete-li zvýšit míru konverze, zkuste otestovat různé výzvy k akci a varianty vstupní stránky.  

5. Míra odhlášení

Míra odhlášení je počet lidí, kteří se odhlásí ze seznamu e-mailů po obdržení daného e-mailu.

Míra odhlášení se vypočítá jako: (Počet příjemců, kteří se odhlásí ze seznamu e-mailů / Počet odeslaných e-mailů) * 100

Je přirozené, že se objeví několik odhlášení odběru u každého e-mailu, který odešlete. Pokud je však počet odhlášení příliš vysoký, je pravděpodobné, že na vině bude váš obsah. Doporučujeme sledovat míru odhlášení na základě konkrétních e-mailů, to vám může pomoci zjistit, zda nemáte ve své kampani nějaký problematický e-mail, který adresáty obtěžuje a díky kterému se z databáze odhlašují.

Ujistěte se, že e-maily, které respondentům zasíláte, nabízejí dostatečnou přidanou hodnotu, aniž by byly příliš agresivní, a že svým odběratelům nezasíláte e-maily příliš často.

6. Míra růstu

Míra růstu vašeho seznamu ukazuje, jak rychle se váš seznam e-mailů zvětšuje.

Míru růstu vypočítáte jako: [(Počet nových odběratelů – Počet odběrů) / Celkový počet odběratelů] * 100

Každý seznam e-mailů čelí přirozenému úbytku. Lidé se odhlašují nebo přestávají původní adresy používat. Proto byste měli váš e-mailový seznam neustále rozšiřovat.

Snažte se minimalizovat míru odhlášení a podporujte nové registrace.  

7. Míra sdílení e-mailů  

Když už mluvíme o rozšiřování seznamu, jedním ze způsobů, jak získat nové respondenty, je povzbudit příjemce, aby sdíleli vaše e-maily se svými přáteli. Míra sdílení vašeho e-mailu sleduje, kolikrát je určitý e-mail přeposlán.

Míru sdílení e-mailu spočítáte jako: (počet přeposlání / počet odeslaných e-mailů) * 100

Přeposílání e-mailů je jedním z nejjednodušších způsobů, jak mohou adresáti sdílet váš obsah se svými přáteli a rodinou.

Stejně jako u sdílení na sociálních sítích je i vysoká míra přeposlání e-mailů znamením, že vaše e-maily jsou poutavé, zábavné a poskytují adresátům přidanou hodnotu.

ukazatele výkonu e-mailové kampaně

8. Hodnocení / reputace odesilatele

Vaše skóre neboli reputace odesilatele odráží pravděpodobnost, že e-mailová služba vaši zprávu zablokuje, nedoručí nebo označí jako spam. Ačkoli pro tuto metriku neexistuje jednoduchý vzorec, bere v úvahu řadu faktorů, včetně míry okamžitého opuštění, vaší IP adresy, míru označení vašich zpráv jako nevyžádaná pošta (ručně nebo automaticky), zda je vaše IP adresa nebo doména na některém z blacklistů, a mnoho dalších.

Přestože předchozích 8 metrik e-mail marketingu je pro výkon kampaní asi nejdůležitějších, nikdy nemůžete mít dostatek údajů o výkonu vašich kampaní. Na měření, analýzu a vyhodnocení výsledků vaší e-mailingové kampaně si udělejte jednoduchou tabulku v Excelu a do té zaznamenávejte výsledky měření. Ty potom můžete analyzovat, abyste odhalili různé sezonní výkyvy a další vlivy.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp