5 trendů SEO a obsahového marketingu v roce 2013

optimalizace pro vyhledavace
Jaké budou trendy a obsahovém marketingu?

5 trendů utvářejících oblasti SEO a obsahového marketingu v roce 2013

Kalendář Májů nám minulý měsíc skončil a navzdory predikcím tu nemáme konec světa, ale přece jen tu konec čehosi je - ano, jde o cyklus samotný, jenž s rokem 2013 prostě nepočítá, což nám bohužel platí i pro mnoho webů. Radíme tedy již dnes, jak se vyhnout nedostatku kvalitního obsahu v roce 2013.Webové stránky (a potažmo i jejich obsah) byly donedávna založeny prakticky výhradně na dvojici věcí - textu a odkazech. A jak to obvykle bývá pravidlem s podobnými prvotinami nebo obecně technologiemi a produkty v první iteraci, bylo relativně snadné těchto věcí zneužít, duplikovat je nebo je nějak předstírat.

Řada z vás si možná pamatuje první časné triky z branže: fonty stejné barvy jako pozadí, skrytý text, keywordy nacpané stránky, ... Dřívější updaty typu Google Florida sice ještě stále nebyly tak úplně dokonalé, ale již nutily provozovatele a tvůrce obsahu spíše než vytvářet nehodnotný text, produkovat rozumný obsah.Tehdy měly linky také ještě poměrně velký význam a kvalitní odkaz byl velmi ceněnou věcí. Weby se tedy začaly psát dle doporučení pro webmastery a SEO tehdejší doby. Vybalancování obsahu, nákladů a investovaného času zkrátka opět dostalo novou formu.V únoru 2012 dorazila Googla Panda a ta řádně zamíchala kartami týkajícími se webové produkce a promoce. Do hledáčku Google se teď pro změnu dostala kvalita a hloubka obsahu získala najednou na významu, takže webmasteři a osoby věnující se SEO byly chtě-nechtě donuceny psát a vyrábět velmi "šťavnaté" a pro Google atraktivní kousky.

A ačkoliv nikdy společnost Google nikterak přehnaně neplýtvala konkrétními informacemi ohledně svých používaných metrik, developeři stránek i jejich plniči si záhy nato všimli, že náhodné přidání obsahu to již takříkajíc nevytrhne a je třeba se stránkám věnovat trvale, až konzistentně. Dodnes také fungovala řada standardních linkovacích taktik, nicméně lidé ze SEO branže byli donuceni zaměřit se na napumpování kvalitního obsahu do stránek a to měrou často extrémně pravidelnou. Není tedy divu, že se nám zvýšil počet SEO subjektů nabízejících pravidelný, aktualizovaný a pro Google atraktivní obsah, což by se mohlo jevit jako nevýhoda, není se třeba ovšem tohoto trendu obávat, jelikož se nám poptávka po obsahu vyšší kvality ještě nenaplnila a nic nenaznačuje ani tomu, že by se nám měla v dohledné době naplnit.

V dubnu 2012 se dostaly do hledáčku Google další stránky SEO: linky. Placené linky, linkovací kolečka, blogové linky nevalné kvality a další podobné linkovací strategie začaly být najednou a ku překvapení mas penalizovány. SEO se rychle naučilo, že obsah musí být skvělý a to po všech stránkách. Nelze tedy dnes jednoznačně říci: "Napumpujeme finance pouze do linků!",jelikož podobné strategie mají pouze krátkodobý pozitivní vliv, pokud vůbec.

Budoucnost SEO a obsahového marketingu

Co se tedy bude dít dál? Data z průzkumů ukazují, že se všichni věnující se SEO poslední měsíce rychle naučili, že obsah nízké kvality nemá skoro žádný pozitivní vliv a tedy, že je obsahem pustým a prázdným, čili skoro k ničemu. Velmi kvalitní obsah ale může naopak přinést i kvalitní linky a to prakticky zdarma, navíc přirozenou a nesyntetickou cestou, což byla vždycky u Google jasná preference stavu.O co se však snaží moderní správci obsahů i lidé z SEO ale v první řadě je, najít udržitelnou a kvalitní strategii, která pomůže dlouhodobému budování kvality značky. Je tu ve vzduchu určitě jistý paradox - čím snazší totiž nějaká metodologie a postupy jsou, tím snáze může dojít i k jejich zneužití a penalizaci od Google. Náročnější strategie (myšleno jak časově, tak i z hlediska znalostního) zase nejsou tak škálovatelné, univerzálně nasaditelné a obvykle ani s rychlým profitem. Je tedy zřejmé, že osoby z SEO branže musí najít onu zlatou středí cestu. Cestu, o níž vlastně nikdo neví, kudy vede... Trendy z let minulých, zkušenosti všemožných SEO správců webů a z marketingových projektů ovšem naznačují, že by v příštím roce , tedy 2013, mohly kralovat následující trendy.

1. Kvalita bude stále alfou a omegou

Klienti SEO agentur se nepřesunují pouze ke kvalitnějším tvůrcům obsahu, ale přímo k osobám, jenž poskytují expertní znalosti v dané sféře. Poptávka po nich by tedy v roce 2013 měla určitě radikálně stoupnout - má to svoji logiku, nakonec stránky jsou stále komplexnější a kvalitnější, nároky uživatel i Google tedy musí zákonitě růst. Má-te li ve své SEO agentuře k ruce dobrého psavce, držte se jej. Má-te li psavce výborného, radujte se!

2. Obsah bude potřebovat hlas, osobnost a značku

Panda začala s hladem po co nejlepším obsahu, takže i řada webů, které dosud podobné věci nikdy neřešily, najednou začala (musela), čímž se opět v dané sféře rozšířila konkurence. Dá se od Google očekávat, že při preferencích kvalitního obsahu dá přednost takové firmě a značce, jenž má nejzvučnější jméno. Oddělit se od stále lepší konkurence tedy určitě nebude snadné a bude třeba využít k tomu i té nejmenší cestičky. Mnoho malých výhod totiž ve finále vydá za jednu opravdu velkou.Weby, které nabízejí obsah, jenž je u nich evergreenem, najednou ztratí své pozice, což je fakt, který může ohrozit i vás, takže pozor, ať nevsázíte na něco podobného.

3. Obsah bude tíhnout k delší a popisnější formě

Řada jednoduchých témat již byla nesčetněkrát zpracována průměrnými pisálky, těšit se tedy mezi podobnými davy na prvotřídní hodnocení budou podle všech příznaků marné naděje. Delší a kvalitnější články, než má konkurence, vám určitě zajistí více interakce, což se následně pozitivně podepíše na rostoucím trendu přirozených linků k vám. Kvalita je, i bude nadále symbolem prestiže značky, zkušeností, prvotřídních odborníků na vaší straně, stejně jako třeba přirozené SEO autority.Jen malé rozvedení tématu ještě: trik u delších článků není jen v počtu slov, ale hlavně v objemu ideí, jaké předají obecenstvu. Koncept nebo článek, který přidává a staví na nějaké známé znalosti, většinou vyústí v delší článek, nežli ten psaný přímo a načisto samotný.

4. Sociální média pravděpodobně získají na roli stavěče linků

Sociální sítě jsou jedním z moderních trendů, kterému nemá cenu se stavět, jakkoliv je vám osobně třeba proti srsti. Naopak, chyťte tohoto koně a pěkně jej osedlejte a zkroťte jej ke svému zisku! Nakonec, když se nad věcí zamyslíte skutečně do detailu, bude jistě každému hned dobře patrné, že čím více platforem pro sociální média, tím větší šance i na kvalitní link, tudíž jejich co největší podpora a respekt k nim z vaší strany by měl být samozřejmou součástí vašich dlouhodobých SEO strategií.Vyplatí se tedy spíše než pouhé přidání obsahu na stránky, promyslet hned přímo i jeho podobu na Twitter, Facebook a Google+. Je to nesmírně praktické i z hlediska druhé strany - když něco někoho zaujme, snadno to jedním klepnutím myší přepošle, zareaguje na to apod.

5. Ještě více multimédií

Nedávné studie prokázaly, že snímky a obrázky na webu zvyšují šanci na interakci a objem reakcí ze strany čitatel. Videa mají efekt dost podobný, byť v trochu menší míře. Postarejte se proto, ať je váš obsah natolik snadno přístupný a přehledný, nakolik to jen vzhledem k jeho délce a tématu půjde. Používejte formátovací tagy, popisky u obrázků, no zkrátka, každičké cesty ke zvelebení webu - ale pozor, zase se to nesmí zaměňovat za tzv. obsahovou nebo-li stylovou přeplácanost, v níž je uživatel doslova "utopen", jelikož hned nenajde, co jej zajímá. Grafika a video tedy určitě není z SEO hlediska natolik k ničemu, jak je o nich často roztrušováno.

Shrnuto a podtrženo

Když sesumírujeme vše řečené, poslední trendy, studie, požadavky trhu, zkušenosti z minulých SEO projektů a další přidružené věci, je evidentní, kam vše kráčí - na SEO a správce stránek bude kladen vyšší nárok, sladit svoje weby a to jak po stránce obsahové, tak po té vizuální, multimediální a v neposlední řadě přirozeně také interakční.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp