25 tipů, jak optimalizovat obsah pro lidi a vyhledávače

SEO
Optimalizace obsahu by dnes měla kombinovat kvalitní SEO s přístupem zaměřeným na uživatele. Zde se dozvíte, jak dosáhnout správné rovnováhy.

Optimalizace obsahu na internetu dnes vyžaduje pečlivou rovnováhu mezi ohleduplným přístupem k uživatelům a efektivním využitím základů SEO. S nedávnou aktualizací algoritmu společnosti Google se stává stále zřetelnějším, že klíčem k úspěchu je poskytovat obsah, který nejen odpovídá vyhledávacím dotazům, ale zároveň oslovuje a angažuje samotné uživatele.

Společnost Google se zaměřila na poskytování lepších výsledků pro lidi, a proto bychom měli směřovat k obsahu, který je relevantní a přínosný pro samotné čtenáře. Tato změna zdůrazňuje potřebu propojení obsahu s potřebami a očekáváními uživatelů. Je klíčové chápat, že kvalitní obsah by neměl být napsán pouze pro vyhledávače, ale měl by být především přístupný a srozumitelný pro lidi.

Optimalizace by měla spočívat v kombinaci relevantních klíčových slov a obsahu, který oslovuje potřeby čtenářů. Doporučuji sledovat směřování Google a přizpůsobit strategie obsahu v souladu s jeho aktuálními prioritami. Zlepšení obsahu pro vyhledávání a spokojené čtenáře vyžaduje neustálou revizi obsahu a jeho pravidelnou aktualizaci, aby byl stále relevantní a hodnotný pro uživatele i vyhledávače.

Zde jsou mé nejlepší tipy, jak vylepšit obsah pro lepší výsledky vyhledávání a spokojené čtenáře.

1. Zkontrolujte čitelnost

Posouzení čitelnosti je jedním z mých největších tipů pro optimalizaci online obsahu.

Na internetu čteme a přijímáme informace jinak než v tištěné podobě. Krátké, jednoduché věty jsou pro nás lépe stravitelné.

Uvést to do praxe je těžší, než se zdá, a často se to přehlíží.

"Čitelný" obsah mají rády i vyhledávače. Ke zpracování jazyka používají zpracování přirozeného jazyka (NLP), které vychází z jazykových pravidel a umožňuje pochopit vztahy mezi slovy.

Zamýšlený význam se může snadno ztratit, pokud jsou tyto vztahy příliš složité.

2. Zachovejte jednoduchý, přesný a stručný jazyk

V návaznosti na srozumitelnost je nejlepší zachovat co nejpřesnější a nejstručnější jazyk.

Odstraňte všechna zbytečná nebo složitá slova.

Snažte se psát věci v co nejjednodušší podobě a zároveň zachovat tempo a rytmus, abyste udrželi zajímavost.

To pomůže čtenářům sledovat váš obsah a vyhledávačům jej zpracovat.

3. Používejte synonyma a blízké varianty

Opakování stejných výrazů nebo frází není dobrý nápad. Vytváří to obsah, který se pracně čte, a na náročné publikum může působit nedůvěryhodně. 

Optimalizujte obsah tím, že opakující se slova povýšíte na jejich ekvivalentní alternativy. Vytvoříte tak mnohem zajímavější a poutavější čtení.

Vyhledávačům to také poskytne více kontextových informací a zamezí se pokušení nadužívat některá klíčová slova, což by mohlo mít za následek špatný výkon při vyhledávání.

Používání synonym upevňuje témata, o kterých píšete, tím, že poskytuje mnoho různých referenčních bodů. Může vám také poskytnout širší možnosti hodnocení.

Například u článku o PPC reklamě můžete použít celou řadu různých synonym a blízkých variant PPC, jako je placené vyhledávání, marketing ve vyhledávačích, placený marketing ve vyhledávačích, placená reklama ve vyhledávačích, placení za kliknutí ve vyhledávání a další.

4. Vyhledávání a zahrnutí souvisejících subjektů

Každý obsah je souborem entit a vyhledávače i lidé chápou vztahy mezi mnoha entitami.

Lidé se například časem naučili, že Pražský hrad je sídlo prezidenta, které se nachází v Praze v České republice:

Je tedy spojen s entitami, jako je Praha (místo), Miloš Zeman, Petr Pavel, Václav Havel (osoby) a některými událostmi, abychom jmenovali alespoň některé.

Zatímco některé vztahy mezi entitami, jako jsou tyto, jsou dobře definované a zjevné, jiné jsou subtilnější. Proto je důležité prozkoumat asociace entit a zvážit, jaká spojení v rámci obsahu vytváříte.

Vytváření správných asociací pomáhá vytvářet širší obraz a dává vašemu tématu kontext. To je užitečné pro vaše čtenáře i vyhledávače. Pokud byste psali o pražském hradu, ale nezmínili byste prezidenta, váš obsah by byl nedostatečný.

Vztahy entit však pomáhají objasnit i význam. Pokud píšete obsah o historické osobnosti historické osobnosti Petru Parléřovi, středověkému staviteli, související entity Chrám svatého Víta poskytují kontext.

Když tedy do svého obsahu zahrnete řadu relevantních entit, zlepšíte tím celkový obsah. Vyhledávačům to pomáhá získat širší referenční body, které zvyšují jejich důvěru v to, o čem mluvíte, a čtenářům to ukazuje, že jste dané téma důkladně prozkoumali a poskytli jim cenný zdroj informací.

5. Strukturování obsahu

Ujistěte se, že váš obsah má logickou a uspořádanou strukturu. To usnadní čtenářům jeho zpracování a vyhledávačům jeho interpretaci.

6. Používejte nadpisy

Efektivní struktura nadpisů je zásadní jak pro lidi, tak pro vyhledávače.

Jasné, popisné nadpisy pomáhají zaneprázdněným čtenářům rychleji pročítat váš text nebo přejít na oblasti, které je zajímají.

Správně strukturované nadpisy jsou také zásadní z hlediska přístupnosti. Používají je asistenční technologie, takže dobré nadpisy umožňují uživatelům čteček obrazovky efektivní navigaci a pochopení vašeho obsahu tak, jak bylo zamýšleno.

Stejně jako lidé, i vyhledávače milují nadpisy.

Přehledné nadpisy H1, H2 a nadpisy nižších úrovní pomáhají vyhledávačům pochopit, o čem vaše stránka je, čeho se týkají jednotlivé odstavce, která témata jsou důležitá a jak spolu souvisejí.   

7. Používejte správné formátování

Způsob formátování obsahu pomáhá zprostředkovat jeho význam.

Například číslovaný seznam může představovat postup krok za krokem nebo systém řazení. Body s odrážkami obvykle označují seznam položek se stejnou důležitostí. Tučný text nebo text psaný kurzívou pomáhá položkám vyniknout a dává jim důraz.

Správné formátování pomůže lidem číst váš obsah tak, jak jste zamýšleli. Usnadní také jeho skenování a zpracování. Pomůže však i vyhledávačům, protože ty tyto formáty a jejich společný význam také rozpoznají.

Například některé formátování bude naznačovat že jde o adresu. Jiné položky jako tabulky naznačují určité vztahy. Grafy mohou zobrazovat průměry a rozsahy.

Pokud mě zajímá počasí v Praze v průběhu roku (třeba tam plánuji cestu), grafy a tabulky tuto informaci zprostředkují efektivněji než text:

Formátování pomáhá podpořit sdělení. Vytváří lepší zdroj informací pro lidi a vyhledávače tím, že co nejefektivněji konfiguruje prvky.

8. Používejte obsahovou část a přeskakovací odkazy

Pokud vytváříte dlouhý obsah, může být užitečnou optimalizací přidání sekce obsahu s přeskakovacími odkazy na jednotlivé hlavní sekce.

To pomůže čtenářům snadno se pohybovat mezi jednotlivými sekcemi a dostat se k informacím, které potřebují. Zlepšuje to uživatelský zážitek a činí váš obsah stravitelnějším.

Z hlediska SEO tyto jedinečné interní odkazy pomáhají objasnit zaměření určitých pasáží, což může zvýšit hodnocení dlouhých článků na základě pasáží.

9. Dejte přednost užitečnosti před počtem slov

Při psaní nebo optimalizaci obsahu se snažte spíše pokrýt to, co je pro uživatele užitečné.

Většina lidí dokáže prohlédnout obsah, který je napsán tak, aby byl co nejdelší. A vyhledávače to dokážou také. Obsah se stává prázdným a postrádá smysl.

V užitečných pokynech pro obsah společnosti Google se uvádí:

"Píšete na určitý počet slov, protože jste slyšeli nebo četli, že Google má preferovaný počet slov?" (Ne, nemáme).

Je tedy zřejmé, že i na toto si dávají pozor.

Pokud se zaměříte na to, abyste poskytli dostatečně kvalitní obsah, který uspokojí vaši cílovou skupinu, bude pro ni skutečně užitečný. Vyhnete se prázdným slovům a informacím, které jsou tam jen tak pro nic za nic.

10. Proveďte průzkum vyhledávaných výrazů

Skvělý obsah by měl vždy vycházet z výzkumu. Často si myslíme, že víme, co naše cílová skupina chce, ale jako tvůrci obsahu můžeme mít zkreslený pohled.

Zde přicházejí na řadu údaje o vyhledávacích dotazech. Je to pokladnice informací o tom, co lidé skutečně hledají. I když je důležité používat je opatrně, neměli bychom je přehlížet.

Povědomí o tom, jak lidé vyhledávají témata, o kterých píšeme, je pro optimalizaci obsahu zásadní. Čtenáři zjistí, že váš obsah více odpovídá tomu, co hledali, a vyhledávače budou váš obsah servírovat ve správném kontextu.

11. Určení vhodného rozsahu

Zvažte, kde váš obsah začíná a končí. Měl by být kombinován s dalšími zdroji, aby vytvořil lepší a užitečnější aktivum? Nebo by měl být rozdělen na kousky?

Při optimalizaci obsahu je pro lidi i vyhledávače lepší, když zvážíte rozsah. Něco velmi krátkého by mohlo být z hlediska vyhledávání považováno za řídký obsah a pro vaše čtenáře za málo podrobné.

Na druhou stranu extrémně dlouhý zdroj může být snáze stravitelný po částech nebo sekcích, které na sebe navazují. Rozdělením by mohla vzniknout řada cílenějších částí obsahu, které mají ve vyhledávání lepší výkon, protože jsou lépe definované.

Například článek o SEO může obsahovat základní informace o SEO a obsahovat odkazy na podrobnější kapitoly o dílčích tématech. Snaha pokrýt vše o tom, co je SEO, v jednom zdroji by byla příliš široká.  

12. Poskytněte přímé odpovědi na otázky

Pokud ve svém obsahu položíte otázku, poskytněte na ni přímou odpověď. Nevyjadřujte se dvojsmyslně ani neváhejte.

V odpovědi používejte očekávané jednotky nebo klasifikace. Zamyslete se nad tím, jakou odpověď byste chtěli vidět!

Většina lidí používá vyhledávače, aby našla rychlé odpovědi na své otázky. Nechtějí číst debatu. Chtějí se dostat k něčemu definitivnímu a jednoznačnému.

13. Používejte obrázky pro lepší pochopení

Lidé se učí vizuálně, proto zvažte aktualizaci nebo zvětšení počtu obrázků, abyste optimalizovali svůj obsah.

Skvělé vizuály také zlepšují výkonnost vašeho vyhledávání. Mohou zvýšit míru prokliku, zobrazovat se ve vyhledávání obrázků a zvýšit váš reálný prostor v SERP.

Klíčem je ujistit se, že vaše obrázky skutečně přidávají hodnotu vašemu obsahu.

  • Pomáhá obrázek ilustrovat něco obtížně pochopitelného?
  • Zlepšuje zapamatovatelnost nebo emotivnost klíčového bodu?

Pokud ano, je pravděpodobné, že obohacuje vaše sdělení.

14. Přidejte videa, která zlepší zážitek

Online videoobsah konzumuje více než 3,5 miliardy uživatelů internetu. Pokud jsou tedy videa vhodná pro podporu nebo vylepšení vašeho obsahu, stojí za to je v rámci plánu optimalizace zvážit.

Mnoho lidí dává přednost sledování před čtením, takže videoobsah zlepšuje jejich celkový zážitek.

Skutečných přínosů pro vyhledávání dosáhnete pouze tehdy, pokud budete sami vytvářet originální videoobsah. Pokud váš rozpočet nedosahuje takové výše, je vkládání užitečného videoobsahu od jiných producentů stále jednou z možností.

Celkově je cílem vytvořit lepší zdroj obsahu, což může mít za následek sekundární přínosy, jako je více sdílení a zpětných odkazů.

15. Zhodnoťte interní odkazy

Při optimalizaci obsahu nezapomeňte zvážit interní odkazy.

Odkazuje váš obsah na další užitečné interní zdroje? A odkazují na něj jiné interní stránky?

Zlepšení interních odkazů zlepšuje zážitek čtenářů, protože jim umožňuje zjistit více informací o tématu, které je zajímá. Má také zásadní význam pro vyhledávače, kterým pomáhá s vyhledáváním obsahu, jeho důležitostí a tematickými vztahy. Interní propojení je pro SEO velmi důležité. Můžete tak navést Google a návštěvníky na stránky, které považujete za důležité. A co považujete za důležité, záleží jen na vás. Můžete se rozhodnout, že budou důležité věci, na kterých vyděláváte nejvíce peněz, nebo že budou důležité věci, na kterých jste nejsilnějším konkurentem, nebo třeba nejslabším konkurentem. Díky internímu propojení můžete věci skutečně zaměřit na tyto směry a části webu.

16. Aktualizace externích odkazů

Přidávání externích odkazů do obsahu je skvělý způsob, jak obohatit a optimalizovat obsah.

Na první pohled se to může zdát kontraproduktivní. Proč byste měli své čtenáře posílat na jiné webové stránky?

Pokud však tento přístup promyšleně zvážíte, má to několik výhod.

Lidé budou váš obsah považovat za důvěryhodnější a užitečnější, pokud tvrzení, statistiky nebo citace podpoříte autoritativním externím zdrojem. Přidanou hodnotou je také to, že vašemu publiku poskytnou rychlou cestu k dalším informacím.

Ty je však třeba pravidelně kontrolovat, abyste měli jistotu, že čtenáře stále posíláte na nejrelevantnější zdroj.

Jasné a relevantní zdroje také prokazují odbornost ve vašem oboru, což vyhledávače oceňují. Poskytují kontext, který pomáhá upevnit vztah mezi vaším obsahem k určitému tématu a dalšími odbornými nebo autoritativními weby, které se jím také zabývají.

17. Uveďte příklady

Skvělým tipem pro vylepšení vašeho obsahu je uvádění reálných příkladů. Existují oblasti, které by se daly lépe vysvětlit tím, že ukážete, jak něco funguje, než abyste se to snažili vysvětlit slovy?

Ukázka znázornění vaší myšlenky v akci jí dodává na důvěryhodnosti a činí ji užitečnější a poutavější.

18. Zeptejte se odborníků

Pokud jste vytvořili myšlenkový materiál nebo obsah, který odpovídá na kvalitativní otázku, můžete jej vylepšit tím, že se zeptáte některých odborníků v oboru.

Kombinace citací odborníků, na které se jasně odkazuje, posílí signály E-A-T pro vyhledávače tím, že prokáže, že jste zapojili kvalifikované odborníky na danou problematiku. Čtenáři získají výhodu vyváženější argumentace a také odborné znalosti v oboru.

Můžete dokonce těžit z přilákání zpětných odkazů nebo sociální aktivity zúčastněných odborníků.

19. Najděte si nový úhel pohledu

Přidejte svému obsahu hodnotu tím, že se ujistíte, že k danému tématu přistupujete jinak. Pokud jen přepisujete něco, co už bylo mnohokrát popsáno, je nepravděpodobné, že byste přinesli něco zasvěceného nebo smysluplného.

V užitečných pokynech pro obsah společnosti Google se uvádí, že byste se měli vyvarovat "shrnutí toho, co říkají ostatní, bez větší přidané hodnoty".

Pokud tedy máte nějaký starší obsah k optimalizaci, možná byste k němu mohli přistoupit z jiného úhlu pohledu nebo získat další vhled do tématu.

Můžete znovu provést původní výzkum, něco vyzkoušet nebo požádat odborníka v dané oblasti o další komentář, jak bylo zmíněno výše.

20. Zahrňte data

Při revizi obsahu zvažte, zda jste neuvedli tvrzení, která by bylo možné podložit daty. Uvedení tvrdých faktů buduje důvěru a ukazuje čtenářům, že jste téma skutečně prozkoumali.

Z hlediska vyhledávání může přidání relevantních dat také poskytnout možnosti externího propojení. Můžete odkazovat na užitečná data publikovaná na autoritativních webech ve vašem oboru.

Pokud připojíte svá vlastní jedinečná data, existuje velká šance, že ostatní, kteří píší o daném tématu, budou v budoucnu odkazovat na váš zdroj, aby podpořili svá vlastní tvrzení.

21. Udržujte obsah aktuální

Optimalizace obsahu nikdy nekončí a je nezbytné udržovat své zdroje aktuální. Prováděním pravidelné revize můžete zabránit tomu, aby se lidé dostali k zastaralému obsahu, který by mohl poskytovat zastaralé rady.

Vyhledávače používají čerstvost jako faktor hodnocení, takže oceňují obsah, který je dobře udržovaný a aktualizovaný.

22. Zachovejte relevanci

Ujistěte se, že téma vašeho obsahu je vysoce relevantní pro vaši oblast působnosti.

Lidé, kteří čtou obsah odtržený od vaší hlavní tematické oblasti, jej mohou považovat za matoucí, neužitečný nebo mu mohou nedůvěřovat.

Vyhledávače se snaží o lepší uživatelský zážitek, takže to reflektují. Posouzení obsahu webu jako celku obvykle odhalí mnohé, ale jedním z převládajících zjištění obvykle je, že relevantní obsah funguje mnohem lépe než nesouvisející obsah.

Důvodů je několik. Ve většině případů je pravděpodobné, že obsah bude kvalitnější, pokud jej vytvářejí odborníci na danou problematiku. Záleží však také na vztazích mezi stránkami.

Shlukování obsahu zobrazuje šíři znalostí o tématu, které se vzájemně propojují, což může pomoci vybudovat si časem tematickou autoritu.

23. Dejte si na čas

Zvážení důsledků optimalizace obsahu pro vyhledávání i uživatele vyžaduje čas.

Doba potřebná k napsání příspěvku na blog je v průměru něco málo přes 4 hodiny a stále se zvyšuje.

To jen dokazuje, že kvalita, úroveň detailů a odborné znalosti s tím spojené jsou stále vyšší. Starší obsah může vyžadovat další čas na optimalizaci a uvedení do souladu s aktuálními standardy.

Pokud chcete odvést důkladnou práci, dopřejte si čas, který potřebujete na rozvoj obsahu a jeho posílení.

24. Analyzujte výsledky

Pokud optimalizujete obsah, řiďte se výsledky. Data vám poskytnou cenné informace o tom, co funguje ve vyhledávání a jak lidé s vaším obsahem pracují. Měli byste analyzovat obojí.

25. Zkontrolujte a znovu zkontrolujte

Kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a kontrola faktů.

Možná jste napoprvé něco přehlédli a zveřejnili obsah s nepřesnostmi. Jakékoli chyby podkopávají důvěru vašich čtenářů. Mohly by také zhoršit váš výkon ve vyhledávání.

Považuji za velmi cenné mít v rámci svého týmu zavedený proces korektury. Je mnohem snazší odhalit chyby někoho jiného a zkontrolovat obsah z gramatického hlediska, pokud jste ho nepsali sami.

Vyvážení uživatelského přístupu a SEO

Ve světě digitálního obsahu není nic důležitějšího než vyvážené spojení uživatelského přístupu a SEO. Dosáhnout ideální rovnováhy mezi optimalizací pro vyhledávače a zároveň poskytováním hodnotného obsahu pro uživatele je klíčem k úspěšné online přítomnosti. Je zásadní přistupovat k obsahu s ohledem na potřeby a očekávání čtenářů, avšak bez zanedbání základů SEO. Vyhledávače jsou nezbytným nástrojem k přilákání publika k obsahu, ale nedoporučuje se zapomínat na samotného uživatele.

Optimální kombinace spočívá v přístupu, který respektuje odbornost a lidský rozměr obsahu a zároveň využívá SEO strategie. Není vhodné opomíjet ani jedno z hledisek, protože oba faktory mohou synergicky spolupracovat. Vyhledávače pomáhají lidem najít obsah, který odpovídá jejich potřebám, zatímco kvalitní obsah zajišťuje, že čtenáři nejsou zklamáni a zůstávají angažováni.

Pravidelná aktualizace obsahu s ohledem na aktuální trendy ve vyhledávačích a zároveň na potřeby uživatelů představuje klíčový prvek úspěšné strategie obsahového marketingu. Vyvážená kombinace uživatelského přístupu a SEO vytváří silný základ pro budování relevantního a efektivního online obsahu.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp