Víte, co je to e-mailing? Jak s ním u nás vlastně pracujeme?

V této případové studii jsme se rozhodli seznámit vás se vším, co se e-mailingu týká – od prvního nastavení přes tvorbu kampaní, automatizace až po naše výsledky a jak to vlastně celé u nás děláme.

Víte, co je to e-mailing? Jak s ním u nás vlastně pracujeme?

Pokud ne, tak se to brzy dozvíte!

První, co děláme, je, že si projdeme web nebo e-shop klienta a seznámíme se s tím, co nabízí. Pokud uznáme, že u daného zákazníka má e-mailing smysl, zahájíme první práce, které si podrobně vysvětlíme:

  • založení odesílací platformy,
  • import a segmentace kontaktů,
  • tvorba šablony,
  • tvorba kampaně,
  • nastavení automatizací,
  • ověření odesílací a trackovací domény,
  • správa účtu.

Bez zbytečného otálení se nyní přesuneme k detailnímu vysvětlení toho, co vše a jak jsme schopni pro vás připravit.

e-mailing

 

Založení odesílací platformy

Pro naše marketingové aktivity se výhradně specializujeme na platformu Ecomail. Není to tak, že by ostatní platformy byly horší nebo něco neuměly, jen z našeho pohledu jednoduchosti a přehlednosti Ecomail vyhrál. Po prvním kolečku a seznamování je konečně na řadě založení účtu. Účet je vždy zakládán na vás a my jsme pouze jeho správci. To znamená, že jste jeho skutečným vlastníkem a zůstává s vámi navždy. K založení účtu budeme potřebovat jenom vaše základní informace a z jakého e-mailu se budou e-maily odesílat. Zbytek je již pouze na nás.

e-mailing

 

Import a segmentace kontaktů

Jako další a jedna z nejvíce důležitých věcí je import a segmentace kontaktů. Před prvním importem kontaktů je klíčové promyslet, jak budeme spravovat a pracovat s nimi i v budoucnu. Správné načtení kontaktů je totiž jedním z nejdůležitějších kroků před tím, než začneme s odesíláním kampaně.

Pokud hovoříme o segmentaci, máme na mysli rozdělení celé databáze na užší okruhy kontaktů, které splňují předem stanovená pravidla. Namísto umisťování kontaktů do samostatných seznamů můžeme celou hlavní databázi rozdělit na různé segmenty, což nám umožní lépe cílit naši komunikaci. Segmenty mohou být vytvářeny na základě různých kritérií dle našich potřeb. Například můžeme vytvořit segment pouze pro kontakty žijící v Praze nebo pro ty, kteří dosud neotevřeli žádnou z našich kampaní. Tato segmentace je plně flexibilní a závisí na tom, co je pro nás klíčové.

Na vytvořené segmenty můžeme následně zasílat cílená sdělení, která jsou ušita přímo na míru pro každý segment. To znamená, že místo univerzálního sdělení pro celý seznam kontaktů můžeme komunikovat s každou skupinou kontaktů individuálně.

Je však důležité mít na paměti, že segmenty vytváříme na základě informací, které máme o uživatelích z minulosti. Můžeme využívat různé parametry, jako jsou jméno, město, země, interní poznámky v našich databázích, aktivity uživatelů v našich kampaních, provedené nákupy a další informace, které jsme získali o našich kontaktech.

Ať už se jedná o malou, či velkou databázi, je zapotřebí vždy zkontrolovat, zda jsou kontakty propsány v pořádku.

Tvorba šablony

Tvorba šablony

Pokud se jedná o tvorbu šablony, vždy dbáme, aby korespondovala s webem nebo e-shopem, pro který se vytváří. Bereme v úvahu jak rozložení, tak i grafické prvky z daného projektu. Vezmeme i vaše výhody a vše vkládáme postupně do šablony. Samozřejmě nezapomínáme na vše důležité, co má e-mailová šablona obsahovat – od zobrazení online verze po povinný kontakt na vás, z jakého důvodu jste mohli e-mail odeslat, nebo aby se váš zákazník mohl bez problémů odhlásit z odběru.

Moje Triko

 

Ověření odesílací a trackovací domény

Doména představuje jeden z klíčových prvků, které mají významný vliv na úspěch naší kampaně. Ověřená a důvěryhodná doména zajišťuje, že naše sdělení bude považováno za spolehlivé a dostane se do schránek našich příjemců. Proto je nezbytné provést ověření odesílací domény ještě před prvním odesláním kampaně.

Ověření domény je klíčovým krokem, který potvrzuje, že jsme skutečnými majiteli odesílací adresy, kterou plánujeme použít pro naše komunikační účely. Tímto opatřením minimalizujeme riziko, že by naše e-maily byly považovány za spam, a zajistíme, že naše sdělení budou doručena do doručených složek našich cílových příjemců.

Důvěryhodná doména navíc buduje lepší pověst naší organizace a zvyšuje pravděpodobnost, že naše zprávy budou lépe přijímány a otevírány. To vše přispívá k úspěšnému průběhu našich kampaní a efektivní komunikaci s našimi klienty a zákazníky.

Například správně ověřená doména pro odesílání musí vypadat takto:

Unicooltech

Zobrazit všechny studie

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp
Brno
Praha

Pojďme probrat váš byznys

Napište nám a my se vám obratem ozveme.

PPF
Dr. Oetker
VUT
Adidas
Nestlé
TÜV SÜD
SUEZ
Skrivanek
UNIS
Roche

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů