Proč by storno tlačítka neměla mít výraznou barvu

Barva storno tlačítka
Většina uživatelů, kteří se dostanou až na potvrzovací obrazovku, je připravena dokončit akci. Ale těm, kteří se tam dostali omylem nebo mezitím na vaši nabídku změnili názor, nabízí storno tlačítko možnost úniku zpět do bezpečí.

Jaká je vlastně přesně funkce storno tlačítka? Jeho cílem je zrušit aktuální obrazovku uživatele a vrátit jej zpět na předchozí krok. Jde o odmítací tlačítko, které je zabezpečením zabraňujícím nechtěným změnám v systému. Pokud však vypadá stejně nebo podobně jako tlačítko výzvy k akci, může pro uživatele být těžké jej rozpoznat, což může způsobit zmatek. Storno tlačítko slouží jako nouzové zabezpečení, nikoli jako výzva k akci. Jinými slovy, tlačítko Storno by nikdy nemělo mít výraznou barvu.

Neutrální barva pro neutrální tlačítko

Při tvorbě webu se neobejdete bez akčních tlačítek, která je dobré odlišit od ostatních prvků webu kontrastní barvou. Výrazně barevné tlačítko signalizuje výzvu k akci. Storno tlačítko však není výzvou k akci, protože po jeho stisknutí uživatelem nenastanou žádné změny v systému. Neměli byste proto zdůrazňovat storno tlačítko barvou, jelikož tím dáváte uživatelům najevo, že jde o akční tlačítko. Místo toho byste je měli informovat, že toto tlačítko neprovede žádné změny a slouží pouze k návratu na předchozí obrazovku.

Storno tlačítko by proto mělo mít neutrální barvu pro označení neutrálního, nezávazného tlačítka.

Když uživatelé uvidí, že tlačítko Storno nemá žádnou výraznou barvu, pochopí jej jako bezpečnu, únikovou variantu. Pro uživatele, kteří si akci mezitím rozmysleli nebo se na obrazovku s výzvou k akci dostali omylem a potřebují se vrátit zpět, je velmi důležité, aby si všimli, jak to udělat.

Pokud by měla obě tlačítka na obrazovce nějakou výraznou barvu (například červenou a zelenou), budou soutěžit o uživatelovu pozornost. Konkurence obou tlačítek bude způsobovat, že uživatelé budou přemýšlet o každé akci déle. Storno tlačítko v neutrální barvě jim naopak umožní rychleji se rozhodnout, na které z nich kliknout.

Uživatele, kteří jsou rozhodnuti provést akci, nebude zároveň tlačítko v neutrální barvě zbytečně rozptylovat a odvádět jejich pozornost od zamýšlené akce.

Storno tlačítko může mít mnoho názvů

Ne všechna storno tlačítka mají nápis „Storno“, přestože mají stejnou funkci. Namísto nápisu „Storno“ můžete použít například „Zrušit“, „Teď ne“, „Ne, děkuji“, „Možná později“ nebo „Přeskočit“ v závislosti na kontextu. Pokud je účelem tlačítka cokoli odmítnout, zacházejte s ním stejně jako s tlačítkem Storno, protože má stejnou funkci. Čím více tlačítek se na obrazovce nachází, tím je storno tlačítko v neutrální barvě důležitější. Pokud by měla všechna tlačítka výraznou barvu, nebylo by jasné, které tlačítko slouží ke zrušení obrazovky a návratu zpět.

Pokud má storno tlačítko neutrální barvu, je volba tlačítka intuitivnější a každému je hned jasné, co zmáčknout.akční a storno tlačítko

Šedá barva by měla být dostatečně tmavá

Při použití šedé barvy na storno tlačítku je nezbytné, aby byla šedá dostatečně tmavá. V opačném případě nebude tlačítko dobře čitelné a může vypadat, že je neaktivní. Chcete-li zajistit, aby bylo tlačítko čitelné, zajistěte, aby nápis na něm měl dostatečný kontrast a byl čitelný i pro uživatele s horším zrakem.

Správné barevné rozlišení akčního a storno tlačítka usnadní návštěvníkům rozhodování a výrazným způsobem zlepší konverzní poměr vašeho webu.

Storno tlačítko dává uživatelům možnost bezpečného návratu

Většina uživatelů, kteří se dostanou na potvrzovací obrazovku, je připravena jednat. Ale těm, kteří se tam dostali omylem nebo mezitím změnili názor na vaši nabídku, nabízí storno tlačítko možnost úniku zpět do bezpečí. Barevné storno tlačítko vysílá špatné signály, které způsobí, že jej uživatelé vnímají jako další výzvu k akci namísto návratu zpět.

Dejte vašim storno tlačítkům dostatečně neutrální podobu, abyste uživatelům usnadnili opuštění potvrzovací obrazovky.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp