Proč SEO nefunguje?

SEO
Mnoho SEO kampaní je předem odsouzeno k nezdaru. Může to být dáno příliš vysokými cíli, nebo příliš nízkým budgetem.

Mnoho SEO projektů je předem odsouzeno k nezdaru. Může to být dáno příliš vysokými cíli, nebo příliš nízkým budgetem. Neúspěch může mít také původ v přehnaném očekávání manažerů, kteří se rozhodují na základě svého pohledu, nikoli reálných dat. SEO kampaň nemůže fungovat, pokud správně nepoznáme svoji cílovou skupinu a nepochopíme její chování. Vždy jde o dlouhodobou záležitost. V SEO také platí, že výsledky odrážejí množství vynaložené snahy.

Faktorů, které ovlivňují úspěch SEO kampaně je celá řada.

Pokud se chcete předem vyhnout základním chybám vedoucím k neúspěchu, revidujte SEO kampaň s ohledem na následujících pět otázek. Na každou z nich byste měli rozhodně odpovědět „ano“.

1. Máte stanoveny realistické cíle?

Každá marketingová kampaň vyžaduje stanovení cílů, nejinak je tomu u SEO kampaně. Na druhé straně je však důležité stanovit si cíle, které jsou reálné.

„První pozice v Googlu na vyhledávání každého produktu či služby z celkové nabídky.“ To je ukázka nereálného cíle, který se s nejvyšší pravděpodobností nepodaří naplnit. Kampaň je tak předem odsouzena k nezdaru.

2. Odpovídá cílům časový plán a budget?

Pokud má mít SEO kampaň dlouhodobý pozitivní efekt, nepřinese výsledky okamžitě. SEO je během na dlouhou trať a také něco stojí.

„Okamžitě a s minimální investicí chci být v horních pozicích SERPu.“ S tímto přístupem SEO kampaň rozhodně nepřinese vytoužené ovoce, naopak, sklizené ovoce může chutnat velmi kysele.

3. Míříte na správnou cílovou skupinu?

SEO aktivity vám mohou přivádět návštěvníky, dokonce mohou přivádět mnoho návštěvníků. Ti by však měli být zainteresovaní na obsahu vaší strany. Návštěvníci by na vašem webu měli nějakou dobu zůstat a ideálně provést nějakou akci.

Ani v SEO nejde o to přivést na web jakékoliv návštěvníky. Pokud se návštěvníci z vašeho webu bez zaváhání vracejí na stranu, odkud přišli, ve finále vám to spíše uškodí.

4. Stojí váš web za propagaci?

Cílem SEO aktivit je přivést relevantní návštěvníky na web. SEO však začíná samotnou tvorbou webu, jeho obsah by měl být takový, aby přivedené návštěvníky zaujal a ti pak realizovali požadovanou akci (třeba nákup v eshopu).

Než se pustíte do SEO kampaně, revidujte tedy svůj web optikou návštěvníků. Je váš web pro návštěvníky atraktivní? Nabízí hodnotný obsah? Je uživatelsky přívětivý? Mají uživatelé důvod se na vašem webu zdržet?

Netvořte web pro vyhledávače, ale pro návštěvníky. Především návštěvníci hodnotí váš web. Pokud ho okamžitě opouštějí, vyhledávače to registrují a negativně odrážejí i ve svém hodnocení.

5. Měříte průběžné výsledky?

Pokud má být SEO kampaň dlouhodobě úspěšná, je třeba ji neustále vylepšovat na základě aktuálních dat. Data je třeba měřit a přizpůsobovat jim jednotlivé kroky SEO aktivit, příp. i kompletní podobu obsahové strategie a také náplň webu.

Měřená data by měla zahrnovat vedle informací o návštěvnosti nebo konverzích také data o chování návštěvníků na webu. Tato data vás mohou nasměrovat na žádoucí SEO aktivity. Žádná SEO kampaň tak nemá mít pevně definovanou strukturu hned na začátku, vždy by se měla měnit dle sledovaných dat a využívat je k maximalizaci vašich cílů.

Odpovídá vaše SEO kampaň na tyto otázky kladně? Objevilo se při její revizi nějaké „ne“? Zkuste nejprve zlepšit svůj plán, zvýšíte tak šance na úspěch své SEO kampaně. Pomoci vám k tomu může i článek How To Set Realistic Expectations For Your SEO Campaign.

Autor: Ing. Radka Křivánková a kolektiv

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp