Poznejte dvě části EEAT, o kterých vám Google neřekl

SEO tipy
Zjistěte, jakou transparentnost a pozoruhodnost doplňují Google EEAT a prozkoumejte, jak tyto prvky integrovat do vaší marketingové strategie.

Transparentnost a pozoruhodnost konceptu EEAT 

V tomto článku se zaměřím na koncept EEAT Google a přidám výrazy „pozornost“ a „transparentnost“. Tyto dodatečné prvky jsou velmi často přehlíženy, přestože jsou zásadní pro prokázání důvěryhodnosti. 

Transparentnost – zdůrazňuje, kdo stojí za obsahem nebo podnikáním.

Pozornost – odráží uznání či dopad v konkrétní oblasti. 

Pokud na chvilku odložíme Google stranou, co je základním kamenem obchodního úspěchu? Důvěra. Zákazníci nejvíce tíhnou ke značkám, kterým věří. 

Google se zaměřuje na to, aby své uživatele mohl vést k důvěryhodným společnostem. Odbornost, autorita, zkušenost a důvěryhodnost (EEAT) tvoří skvělý celek, ale důvěryhodnost vyžaduje transparentnost a pozornost

Jak tedy pozornost a transparentnost pomohou vytvořit důvěryhodnost vaší značky v očích spotřebitelů i společnosti Google? 

EEAT je luxusní zkratka pro důvěryhodnost

V dnešním světě je měření důvěryhodnosti velmi těžké. Všechno je tak skvělé, tak dokonalé! A na rozsáhlém a super chaotickém internetu je to ještě těžší. 

Google za posledních 25 let používal odkazy. Dříve se tato metoda zdála být jako super chytrá, ale dnes už se na ně tolik nesází. Už se nehraje soutěž o důvěryhodnost internetových stránek pomocí odkazů jako arbitrů. Jenže odkazy jsou stále signálem popularity! 

Moderní SEO se musí zaměřit na hodnocení kombinované „lidskou důvěryhodností“, hodnocení vlastníka webu, tvůrce obsahu a obsahu jako takového. 

Vlastníci webových stránek a tvůrci obsahu jsou lidé nebo společnosti. Lidé obsahu instinktivně rozumí, ale Google potřebuje další krok. 

Bez pochopení entity EEAT nic neznamená

Pokud Google nemůže rozpoznat pojmenovanou entitu (tedy vlastníka webu nebo tvůrce obsahu), nemůže efektivně použít signály EEAT. Bez toho bude vaše snaha o vybudování EEAT marná, protože nebude rezonovat s algoritmy Google.

V moderním SEO je stanovení vaší identity v Google Knowledge Graph nezbytné pro jakoukoli strategii EEAT, aby měla skutečný dopad na online přítomnost a skutečný dopad na hodnocení. 

Důvěra je klíčem k podnikání

Lidé si vás vyberou a budou s vámi spolupracovat, pokud vám věří. 

A jak to má Google? 

Pokud Google zjistí, že uživatelé hledají nebo konverzují s generativní umělou inteligencí ohledně určitého problému, začne jim nabízet efektivní způsoby, jak daný problém co nejrychleji vyřešit. A pokud vám věří, že jste schopni těmto uživatelům pomoci, pak vás doporučí. 

Co se Google snaží udělat s důvěryhodností EEAT?

Google buduje své algoritmy pro hodnocení důvěry a důvěryhodnosti jako lidi, ale s mnohem větším množstvím informací a skvělou pamětí. A přesně tohle je nesmírně důležitý bod, který si musíte pamatovat po zbytek vaší kariéry v SEO. 

Dříve byly odkazy nedílnou součástí budování SEO, ale lidé nehodnotí důvěryhodnost a důvěru počítáním odkazů. Proto se budou algoritmy Google a odkazy postupně spouštět jako signál. Odkazy budou i v budoucnu akceptovány, ale postupem času budou výrazně méně účinné, protože Google zlepšuje svou schopnost aplikovat další signály na obsah, tvůrce obsahu a vlastníka webu. 

Optimalizace entit pro EEAT je záležitostí v moderním SEO. Zástupci společnosti Google několikrát uvedli, že algoritmus EEAT neexistuje. Na jednu stranu to dává smysl. Pro člověka je důvěryhodnost k vybrané firmě zásadní k tomu, aby si ji vybral pro řešení svého problému. To znamená, že důvěryhodnost a důvěra musí být hodnoceny jako jádro algoritmů, které generují výsledky vyhledávání nebo generativní AI. 

Co nám Google o EEAT neříká?

To je velmi dobrá otázka. 

Lidé berou „pozornost“ při jednání s poskytovateli řešení velmi vážně. A nezáleží na tom, zda se jedná o jednotlivce, drobné živnostníky nebo velké společnosti. A zvažují také „transparentnost“ (nebo její nedostatek). Toto jsou dva nesmírně důležité aspekty důvěryhodnosti, které Google výslovně nezmiňuje, ale rozhodně je používá! 

Co je to NEEATT

Pozornost je pro Google obrovský signál

Pozor: „Pozornost“ je částečně synonymum „slávy“

Přístup Google ke slávě je založen na podrobném hodnocení „pozornosti“ na základě geografické polohy, tématu a typu zúčastněné entity. To znamená, že to, co je pozoruhodné, se může hodně lišit v závislosti na typu entity a geolokaci. 

Pozornost je specifická jak pro lidi, tak pro Google. Jde o to být v popředí, dostat se lidem do podvědomí a mít velký vliv v konkrétním odvětví a lokalitě, což ospravedlňuje uznání od určitého publika. 

Důležitost pozornosti v algoritmech Google je demonstrována v SERP. Pokud se například stane, že se stejnou službou zabývá několik lidí se stejným jménem, zobrazí se panel znalostí toho, koho Google považuje za nejlepší. 

Například data z Kalicube Pro naznačují, že získání místa ve funkcích SERP řízených entitami, jako jsou lidé, kteří zadávají dotazy nebo seznamy „nejlepších“ entit, jsou hodně ovlivněny pozorností.

Dá se říci, že budování pozornosti pro NEEATT je tradiční PR balíček pro Google.

Velká část práce, kterou pro své klienty děláme, spočívá v tom, že je nasměřujeme k tomu, aby se zaměřili na nejrelevantnější PR cíle a zajistili, aby výsledné tiskové materiály byly pro Google dobře srozumitelné a smysluplné. 

Jenže Google je hyper-niche. PR a další publikace mají široký dosah a vysokou autoritu, ale vzhledem ke své obecné povaze nejsou vždy nejužitečnější pro vytvoření pozornosti v konkrétní oblasti. Zdroj, který je geograficky a lokálně hyperrelevantní, bude silnější. U signálů důvěryhodnosti a pozornosti vždy zvažte tyto tři aspekty: 

  • Aktuální relevance: Konkrétní zdroje vás „proslaví“ u specializovaného publika. 
  • Geografická relevance: Geografické zdroje jsou důležité, ať už jde o zdroje místní, národní, nebo mezinárodní. Místní osoba nebo společnost získá větší pozornost, když se objeví v geograficky relevantních publikacích. To platí i pro subjekty s národními nebo mezinárodními aspiracemi.
  • Zarovnání publika: Zdroj, který úzce souvisí s vaší specializací, bude mít publikum, které se bude zajímat o vaši odbornost. To znamená, že publikum pravděpodobně zaujme váš obsah a ocení jej, což signalizuje pozornost. 

Transparentnost je pro Google obrovským signálem

Transparentnost v NEEATT je neoblomná. Být transparentní je důležitým aspektem důvěryhodnosti a naprosto nezbytným aspektem pro vybudování důvěry. 

Co znamená být transparentní? Buďte otevření, upřímní a mluvte jasně o tom, kdo jste – jako tvůrce obsahu nebo vlastník webu. Transparentnost výrazně zvyšuje, jak efektivně je vaše zpráva důvěryhodná a dále sdělována lidmi i algoritmy Google. 

Pokyny společnosti Google pro hodnocení kvality jasně říkají, že lidé by měli od vlastníka webu vyžadovat transparentnost. A nezapomeňte, že Google vytváří algoritmy, které při posuzování důvěryhodnosti odrážejí lidský úsudek. 

Transparentnost pro uživatele i pro Google začíná jasnou, užitečnou a informativní stránkou „O nás“. Na této stránce mohou zjistit, kdo je vlastníkem webových stránek. Tato stránka obsahuje naprosté minimum pro transparentnost pro vaše publikum i Google, takže začněte právě zde. 

Další užitečnou stránkou pro vás může být například „About“. Zde můžete uživatelům sdělit, čím se zabýváte, jaké nabízíte produkty a služby. Rozepište se. Díky důležitým informacím poskytnete svým návštěvníkům odpovědi na jejich dotazy a můžete jim nabídnout rychlé řešení jejich problémů. 

Transparentnost začíná na vaší stránce „Informace“ a dále se rozšiřuje na každou platformu, kde se vaše publikum setkává s vaší značkou. Buďte transparentní odshora dolů. Je to nezbytný krok pro váš dobrý vztah s uživateli (kteří se mohou snadno stát vašimi zákazníky) a se společností Google (což je nezbytné rozhraní mezi vámi a vaším publikem).

Bez výslovného pochopení NEEATT nic neznamená 

Pamatujte na to, že Google nemůže bez pochopení vlastníka webu a tvůrce obsahu hodnotit důvěryhodnost ve formě pozornosti, odbornosti, autority, zkušeností, transparentnosti a důvěryhodnosti. 

Google už dlouho hodnotí důvěryhodnost pomocí odkazů na webovou stránku. Pokud bude znát vlastníka webu a tvůrce obsahu, může použít širokou škálu dalších signálů NEEATT, jako jsou kvalifikace, ocenění, předchozí práce, souhlas kolegů, recenze a další. 

Důvěryhodnost NEEATT je založena na pochopení vašich nabízených produktů a služeb ze strany společnosti Google. Zaměřte se na to, abyste vlastníka webu a tvůrce obsahu dostali do Diagramu znalostí Google. Panel znalostí pak můžete použít jako klíčový ukazatel výkonu. 

Odsuňte na chvíli Google stranou

Jako společnost, zakladatel, autor, generální ředitel, odborník či konzultant určitě chcete dokázat, že svému oboru skutečně rozumíte, a lidé vám mohou při hledání odpovědí na své otázky nebo při řešení problému důvěřovat tím, že budete transparentně prokazovat a budovat zkušenosti, odbornost, autoritu, pozoruhodnost a důvěryhodnost. Pokud se vám to povede, vyhráli jste hru se svým „lidským publikem“. 

Dalším nezbytným krokem je vybudovat si autoritu, které mohou lidé důvěřovat, jako NEEATT pro vyhledávače. Google některé tyto signály zachytí a některé přehlédne. 

Jak moc záleží na schopnosti Googlu strávit a uvěřit vaší důvěře a důvěryhodnosti? 

Pokud vám v současné době vaše lidské publikum důvěřuje, v krátkodobém horizontu dosahujete svých profesních či obchodních cílů. 

Google je střednědobý až dlouhodobý bonus, pokud dokážete efektivně využít tyto signály zaměřené na publikum. Pak se můžete stát preferovanou referencí Googlu ve svém oboru. Díky tomu se stanete nezbytnou součástí jeho konverzací s podskupinou uživatelů, kteří jsou dnes vaším publikem ve vyhledávání a zítra generativní AI. 

Jednoduše řešeno. Vaše krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé SEO se stará o to, abyste byli doporučeným řešením Googlu pro podskupinu jeho uživatelů, kteří jsou vaším ideálním publikem. 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Kristýna Franclová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp