Online marketing: Udělejte s malým rozpočtem velké věci

rozpočet
Zjistěte, jak se prosadit v online marketingu i s malým rozpočtem. Jde to, pokud budete jednat chytře!

Mnoho marketingových týmů bude v budoucnu tlačeno k práci v omezených podmínkách, protože ekonomická nejistota ovlivňuje plánování a rozpočty. Marketéři obecně očekávají, že růst jejich marketingových výdajů se v blízké budoucnosti zpomalí nebo zůstane stejný, přičemž hlavním faktorem je pravděpodobně slábnoucí optimismus ohledně ekonomických vyhlídek.

Nejspolehlivějším způsobem, jak dosáhnout dobrých marketingových výsledků, je ale investovat nikoli více, ale investovat chytřeji. To může vést mimo jiné k ambicióznějším kampaním a důraznější propagaci. Ale i když není k dispozici velký rozpočet, mohou marketéři dokázat velké věci.

Ať už se vaše společnost potýká s krizí a omezuje se, nebo jste marketér malé firmy, který chce podpořit růst firmy s omezenými zdroji, zde je několik tipů, jak v dnešních podmínkách maximalizovat zisk za co nejméně peněz. Několik způsobů, jak maximalizovat dopad vašeho marketingového rozpočtu:

Vybudujte si pevné základy investováním do značky

Když jste pod tlakem, abyste vykázali dopad marketingového úsilí, máte přirozené nutkání přiklonit se ke kampaním zaměřeným na aktivaci prodeje v nižší části marketingového trychtýře, jejichž cílem je dosáhnout rychlých úspěchů. Výzkumy však ukázaly, že takový postup na úkor investic do budování značky je chybný, a to ze dvou důvodů:

  • Pokud je váš rozpočet nižší kvůli náročným ekonomickým podmínkám, je velká pravděpodobnost, že vaše publikum také omezuje výdaje. To znamená, že obsah zaměřený na konverze má menší pravděpodobnost ohlasu a návratnosti investic. Ani ty nejlepší lead gen reklamy nepřinutí někoho k nákupu, když ho jednoduše nemůže uskutečnit.
  • Navíc vzhledem k tomu, že mnoho vašich konkurentů v takovém období pravděpodobně snižuje investice do značky, je větší výhodou, když se tomuto trendu vyhnete a využijete zvýšené příležitosti. Pokud všichni kolem vás omezují reklamu, vytváří to větší prostor v oblastech, ve kterých inzerujete, což vám umožní dostat se před správné lidi za nižší cenu.

Omezte rizika v rámci pravidel založených na datech

Silné kampaně budující značku jsou ze své podstaty poháněny kreativně efektivními přístupy. Kreativita z definice vyžaduje určitou míru experimentování a riskování. To vede marketéry, kteří se starají o rozpočet, k hádance: jak si můžeme dovolit tato rizika podstoupit?

Odpověď je jednoduchá: jejich minimalizací. Dnešní přední marketéři, kteří se řídí daty, vnášejí do kreativity strukturu tím, že do ní vkládají pokyny pro jednotlivé platformy, které mohou často vycházet z informací samotných poskytovatelů platforem.

Například YouTube nabízí soubor pokynů nazvaných ABCD (Attention, Branding, Connection, Direction), které poskytují spolehlivý rámec pro efektivitu videoreklamy - jejich dodržování prokazatelně přináší 30% zvýšení krátkodobé pravděpodobnosti prodeje a 17% zvýšení dlouhodobé atribuce značky.

LinkedIn nedávno sdílel soubor osvědčených kreativních postupů pro reklamu na své platformě, včetně konkrétních tipů pro jednotlivé formáty.

Utrácejte za marketingové technologie rozumně

Investice do technologií je důležitá a pro efektivitu vašeho marketingu rozhodující. Při kontrole napjatého rozpočtu se však vždy vyplatí přezkoumat sadu nástrojů a hledat příležitosti ke snížení nebo konsolidaci. Nedělejte proto příliš mnoho věcí najednou a ujistěte se, že investice, které provedete, budou mít skutečný dopad na to, jak budete řídit marketing vaší firmy.

V loňském roce časopis Harvard Business Review nabídl třístupňový model pro vytvoření marketingového technologického zásobníku shora dolů:

Zaměřte se více na zapojení zákazníků po prodeji

Jak jsme již zjistili, nemá smysl investovat velké prostředky do přímého získávání nových zákazníků, když ekonomické podmínky potlačují nákupní aktivitu. O to větší smysl však dává zdvojnásobit úsilí o stávající zákazníky, abyste posílili jejich loajalitu a zajistili si příležitosti k růstu. Jak na to?

  • Zlepšení zákaznického servisu: Jedním z nejdůležitějších faktorů pro zákazníka je, jak jsou vaši zaměstnanci vstřícní a ochotní při řešení jeho problémů. Pokud dokážete poskytnout výborný zákaznický servis, můžete získat věrnost zákazníků a přilákat nové.
  • Personalizace: Každý zákazník je jiný a může mít odlišné potřeby. Pokud dokážete personalizovat vaše nabídky a komunikaci s jednotlivými zákazníky, můžete je lépe oslovit a posílit tak jejich vztah k vaší značce.
  • Věrnostní programy: Věrnostní programy mohou být velmi účinné při posilování loajality zákazníků. Tyto programy mohou zahrnovat slevy, bonusové body nebo speciální nabídky pro stávající zákazníky.
  • Sledování a vyhodnocování zákaznických dat: Důkladné sledování a vyhodnocování zákaznických dat může poskytnout cenné informace o chování zákazníků, jejich preferencích a nákupech. Tyto informace mohou pomoci při vytváření strategií pro zvyšování loajality a získání nových zákazníků.
  • Přizpůsobení vaší nabídky podmínkám: Během ekonomicky obtížných dob může být výhodné přizpůsobit vaši nabídku potřebám zákazníků a aktuálnímu trhu. Pokud dokážete nabídnout produkt nebo službu, která je pro zákazníky aktuálně relevantní a hodnotná, můžete si zajistit jejich věrnost.

Najděte si správné partnery a podporu

I když máte zavedeny správné procesy a postupy, stále potřebujete lidi, kteří budou tuto práci vykonávat. To je hlavní výzva pro dnešní marketingové lídry.

Snížené rozpočty mohou téměř znemožnit získání potřebných talentů na plný úvazek. V tomto prostředí mohou být zkušení partneři z marketingových agentur neocenitelní. Správný partner nejenže pomůže zaplnit chybějící zdroje, ale může také přispět k efektivitě vašeho úsilí prostřednictvím odborných znalostí a strategických konzultací.

Počítejte s každou korunou vynaloženou na marketing

Marketingový rozpočet by měl být investován do aktivit, které nejefektivněji osloví cílovou skupinu a zvýší povědomí o značce. Může jít například o SEO neboli optimalizaci pro vyhledávače, PPC reklamu, e-mailing a podobně.

Hrozba hospodářského poklesu může pochopitelně vyvolat velké obavy u každého, kdo je zodpovědný za růst firmy. Jako vedoucí pracovníci v oblasti marketingu můžete udělat to nejlepší, co můžete, a to vnímat takové okamžiky jako příležitosti. Uvědomte si, že můžete kontrolovat pouze to, co můžete ovlivnit, přizpůsobte svůj přístup měnícím se podmínkám zákazníků a využijte co nejvíce z toho, co máte. Nepotřebujete velký rozpočet, abyste dokázali velké věci.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp