Meta popisky v otázkách a odpovědích

SEO
Přestože většina marketérů si uvědomuje význam meta popisků, v praxi kvalitní meta popisky chybějí u celé řady webových stránek. Nepatří mezi ně i ty vaše?

Přestože většina marketérů si uvědomuje význam meta popisků, v praxi kvalitní meta popisky chybějí u celé řady webových stránek. Nepatří mezi ně i ty vaše?

Co jsou to meta popisky?

Meta popisek (meta description) je informací o dané webové stránce, která se může zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Je součástí kódu webové stránky (atribut description ve značce), internetoví uživatelé se k ní však dostávají skrze vyhledávače.

Dle definice Google je meta popisek způsobem, jak uvést stručný přehled o obsahu stránky, který bude dobře čitelný pro uživatele./1/

Nemusí přitom jít vždy o souvislé věty. V jakémkoli formátu má jít o relevantní informace, které jsou důležité pro posouzení obsahu dané webové stránky.

Pokud například půjde o stránku komerčního produktu, může být v popisku uvedena jeho cena či skladová dostupnost, tedy to, co uživatele nejvíc zajímá.

Jaký je cíl meta popisku?

Cílem meta popisku je vzbudit zájem o danou webovou stránku. Měl by motivovat hledajícího k tomu, aby klikl na odkaz a danou webovou stránku navštívil. Na základě popisku vám může hledající ve výsledcích vyhledávání dát přednost před konkurencí. Meta popisek je tak kritickou příležitostí ke zvýšení CTR.

Z hlediska SEO je u meta popisku důležitá právě schopnost kladně ovlivňovat CTR, které se pak odráží také v lepším SEO hodnocení.

Jak vypadá dobrý meta popisek?

Je stručný

Meta popisek by neměl mít více než 130 – 155 znaků. Více znaků se ve výsledcích vyhledávání zpravidla nezobrazí. Dobrý meta popisek by měl zaujmout minimálním množstvím textu, měl by být stručný, jasný a výstižný. Zaměřte se na čistý, srozumitelný a čitelný text.

Je akční

Již bylo řečeno, že cílem meta popisku je motivovat internetového uživatele k návštěvě dané stránky. Nejde tedy o prostý popis, ale o motivační text, který má „prodat“ danou stránku – vzbudit v uživateli touhu po jejím zhlédnutí. Měl by tedy obsahovat i Call to action, jasně říct, co má uživatel udělat (kliknout, navštívit web).

Popisek by měl nabízet informace, řešení či výhody. Měl by definovat, co uživatel dostane, když na daný web přijde. Měl by popisovat výhody webové stránky.

Je relevantní

Popisek musí odpovídat popisované straně a zahrnovat také adekvátní klíčová slova (nikoli však nepřirozeně mnoho). Pokud popisek něco uživateli slíbí, měl by to dodržet. Pokud láká uživatele na nějaký obsah, na webové stránce musí tento obsah být.

Poslední, co si hledající přeje, je vracet se zpět do výsledků vyhledávání, protože web nenaplnil jeho očekávání. Udělejte tedy popisek relevantní. Jinak hrozí nejenom nespokojenost uživatele, ale také vyhledávače. Ten za nerelevantní popisek může udělit i penalizaci.

Je jedinečný

„Rozhodně se vyhněte duplikovaný popiskům,“ doporučuje Matt Cutts z Googlu ve svém videu./2/ Dle Matta existují jen dvě možné varianty meta popisků webové strany – buď jedinečné, nebo žádné.

Kdy se popisky zobrazují ve výsledcích vyhledávání?

Popisky se ve výsledcích vyhledávání nemusí zobrazit, například v případě, že jsou příliš dlouhé, nerelevantní nebo obsahují přemíru klíčových slov. Také v případě, že meta popisky zcela chybějí, využije vyhledávač ve výsledcích vyhledávání úryvek ze samotného textu webové stránky.

Naopak, dle vyjádření Google /1/ se meta popisky zobrazí v SERPu v případě, že popisují daný web lépe než úryvek ze stránky.

Kde začít?

Pokud máte rozsáhlý web s mnoha stránkami a popisky vám doposud chybějí nebo se dublují, je nejvyšší čas to změnit. Jde o nevyužitou příležitost, kterou je třeba uchopit.

Kde začít? Stanovte si priority a začněte u těch nejdůležitějších stran webu. To doporučuje i Google: „Pokud nemáte prostor pro tvorbu popisků každé strany na webu, vytvořte popisky alespoň pro kritické adresy URL jako je domovská strana a oblíbené stránky.“/1/

Autor: Ing. Radka Křivánková a kolektiv

Zdroje:

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp