Je jazyk faktorem hodnocení v Googlu?

Jazyk a SEO
Hraje jazyk roli v hodnocení webových stránek Googlem? Podívejme se, co říkají odborníci.

V digitálním věku, kde jsme propojeni se světem přes webové stránky a online obsah, se stává klíčovým faktorem úspěchu schopnost oslovit široké a různorodé publikum. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je nabídnout obsah ve více jazycích, což zlepšuje uživatelský zážitek a umožňuje efektivní komunikaci s cílovou skupinou. Otázka však zní: Jak tato multijazyčnost ovlivňuje hodnocení webových stránek v organickém vyhledávání? Zda má nabídka různých jazyků na webových stránkách výrazný dopad na optimalizace pozic ve výsledcích vyhledávání a jak může způsob uspořádání lokalizovaných stránek ovlivnit viditelnost a dosah. Představme si, že jazyk není pouze nástrojem komunikace, ale také klíčem k lepšímu postavení ve světě digitálního marketingu.

Pokud chcete oslovit česky mluvící uživatele, měl by být váš obsah v češtině. Stejný obsah v češtině se však pravděpodobně nebude dobře umisťovat na trzích, kde dominují jiné jazyky - včetně například angličtiny, němčiny nebo španělštiny. Firmy, které chtějí oslovit zákazníky hovořící různými jazyky v konkrétních zemích, tak mohou učinit vytvořením obsahu ve více jazycích.

Zdá se tedy logické, že jazyk hraje určitou roli v tom, jak Google hodnotí webové stránky, že? Vyhledávače se vždy budou snažit předložit uživatelům co nejrelevantnější výsledky, a jazyk v obsahu dokáží rozpoznat. Zdá se však, že chtějí, abychom jim pomohli i my tím, že uspořádáme lokalizované verze stránek.

Google se o jazyku zmiňuje ve svém vysvětlení, jak vyhledávací algoritmy fungují. Uvádí v něm např.: "Nastavení vyhledávání jsou také důležitým ukazatelem toho, které výsledky budou pro vás pravděpodobně užitečné, například pokud jste nastavili preferovaný jazyk nebo jste se přihlásili do služby SafeSearch (nástroj, který pomáhá filtrovat explicitní výsledky)." Pokud si uživatel nastaví jako preferovaný jazyk češtinu a jako místo vyhledávání Českou republiku, Google tyto preference při poskytování výsledků zohlední. Dává smysl, že webové stránky zaměřené na česky mluvící osoby v ČR by se mohly s větší pravděpodobností zobrazit v tomto vyhledávání.

Důkazy pro jazyk jako faktor hodnocení

V dokumentaci Google Advanced SEO se můžete dozvědět informace o tom, jak můžete Google informovat o lokalizovaných verzích své stránky. Důvod, proč je to důležité?

"Pokud máte více verzí stránky pro různé jazyky nebo regiony, informujte Google o těchto různých variantách. Tím pomůžete vyhledávači Google nasměrovat uživatele na nejvhodnější verzi vaší stránky podle jazyka nebo regionu. Všimněte si, že i bez přijetí opatření může Google najít alternativní jazykové verze vaší stránky, ale obvykle je nejlepší, když své stránky pro jednotlivé jazyky nebo regiony výslovně uvedete."

Google doporučuje používat různé adresy URL pro různé jazykové verze stránky. Každou adresu URL pak označte jazykem, který používáte, aby vyhledávače lépe pochopily, o co se jedná. Jazykově specifické stránky můžete uspořádat několika různými způsoby:

Značky HTML: První možností je použití atributu hreflang ve značkách HTML stránky, který vyhledávačům sdělí cílový jazyk a zemi stránky. <link rel="alternate" href="https://www.site.com" hreflang="en-uk"> Tento kód označuje, že stránka je určena pro anglicky mluvící uživatele ve Velké Británii.

Hlavičky HTTP: Značky hreflang můžete umístit také do hlavičky HTTP. Tento případ použití pomáhá označit jazyk souborů, které nejsou v jazyce HTML.

Mapy stránek: K určení jazykových a regionálních variant stránky můžete použít také mapu stránek. To zahrnuje uvedení každé jazykově specifické adresy URL pod značkou <loc>.

Různé domény pro různé země: Pro české webové stránky můžete použít názvy domén nejvyšší úrovně pro konkrétní zemi, například https://domain.cz/, které vyhledávačům sdělí, že celá webová stránka je určena lidem v Česku.

Podadresáře pro jednotlivé jazyky: Kromě toho můžete pomocí podadresářů oddělit obsah podle jazyka a země. Příkladem může být obsah nalezený pod adresářem https://domain.com/cz/, který se zaměřuje na česky mluvící lidi ve Česku.

Je důležité poznamenat, že společnost Google tvrdí, že k určení jazyka nebo cílové skupiny nepoužívá žádnou z těchto metod: "Pomocí hreflang informujte Google o variantách svého obsahu, abychom mohli pochopit, že tyto stránky jsou lokalizovanými variantami téhož obsahu. Google nepoužívá hreflang ani atribut HTML lang ke zjištění jazyka stránky; místo toho používáme k určení jazyka algoritmy."

Kanonické značky: Google také doporučuje v určitých situacích používat kanonické značky. "Pokud v rámci víceregionálního webu poskytujete podobný nebo duplicitní obsah na různých adresách URL ve stejném jazyce (například pokud se na obou adresách example.cz/ a example.com/cz/ zobrazuje podobný obsah v českém jazyce), měli byste vybrat preferovanou verzi a použít element rel="canonical" a značky hreflang, abyste zajistili, že se vyhledávačům zobrazí správná jazyková nebo regionální adresa URL."

Dokumentace společnosti Google ke konsolidaci duplicitních adres URL popisuje, jak kanonické značky a jazyk spolupracují. "Různé jazykové verze jedné stránky jsou považovány za duplicity pouze v případě, že hlavní obsah je ve stejném jazyce (to znamená, že pokud je přeložena pouze hlavička, patička a další nekritický text, ale tělo zůstává stejné, pak jsou stránky považovány za duplicity)."

V části "co dělat a co nedělat" pro kanonizaci Google doporučuje, abyste: "Při použití značek hreflang zadejte kanonickou stránku. Zadejte kanonickou stránku ve stejném jazyce nebo v nejlepším možném náhradním jazyce, pokud kanonická stránka pro stejný jazyk neexistuje."

Je jazyk jako možný faktor hodnocení v Google?

Při zkoumání toho, jakým způsobem Google posuzuje a hodnotí webové stránky, vstupuje do hry jazyk jako potenciální klíčový faktor. Společnost Google věnuje pozornost tomu, jak může jazyk ovlivnit výsledky vyhledávání, což reflektuje na stránkách dokumentace Google Advanced SEO.

Zdůrazňuje se, že komunikace s uživateli a jejich jazykové preference jsou klíčové pro úspěšné odpovědi na jejich dotazy. Nicméně, i když je jazyk důležitý, Google oficiálně nepotvrzuje, že by jazykové nastavení bylo přímo faktorem hodnocení.

Podle společnosti Google nejsou značky, domény ani podadresáře používány k určení jazyka nebo publika.

I když Google přímo nepotvrzuje, že by používal jazyk jako faktor hodnocení, je nezpochybnitelné, že jazykové nastavení může ovlivnit viditelnost ve výsledcích vyhledávání. Toto ovlivnění se může projevit především tehdy, když uživatel zadává konkrétní jazyk a lokalitu.

Celkově vzato, ačkoliv přímé spojení mezi jazykem a organickým hodnocením není formálně potvrzeno, je evidentní, že správně nastavené jazykové preference mohou mít vliv na to, jak jsou stránky prezentovány ve výsledcích vyhledávání pro konkrétní uživatele. Z tohoto pohledu je tedy jazyk zřejmě aspektem, který může ovlivnit, jak jsou webové stránky vnímány a zda jsou považovány za relevantní pro konkrétní cílovou skupinu.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp