Jak najmout SEO pracovníka v roce 2013?

SEO analýza
Jak najmout a udržet talentovaného SEO pracovníka v roce 2013?

Jak najmout a udržet talentovaného SEO pracovníka v roce 2013?

Jednou z nejvíce opomíjených, přesto ale nesmírně důležitých věcí pro uvádění komplexních Optimalizace webu pro vyhledávačedo praxe je starý dobrý talent. Je totiž jedno, zda poskytujete SEO služby jako agentura, chodíte po firmách "dům-od-domu" nebo jste freelancerem, vždy platí, že míra vašeho úspěchu bude do silné míry záležet právě na vašem talentu. Je logické, že čím lepší talent na nějakou věc člověk prokáže, tím spíše by se jí měl věnovat. Jeho nedostatek podnik a služby zbytečně devalvuje, co do kvality a míry promyšlenosti. Během posledních asi tří let se nedostatek podobných talentů na pracovním trhu stal dobře zřejmým, jelikož poptávka po skutečných talentech daleko převyšuje poptávku. Existuje pro to mnoho důvodů a některé z nich si zmíníme i v dnešním článku. Položme si tedy opět onu zásadní otázku z nadpisu - jak najmout a udržet talentovaného SEO pracovníka v roce 2013?

1. Trénujte a rozvíjejte juniorské pozice

Ti nejlepší kandidáti ve střední třídě SEO by pro vás již měli pracovat. A je to právě stálá investice do začátečnické sekce, která přinese firmě stabilní přísun kvalifikovaných kandidátů. Drtivá většina firem nicméně při pokuseche o najmutí pracovníka střední třídy typicky narazí na nepříjemnosti tohoto typu: ztrátu dostupnosti vaší zakázky z důvodu prázdného místa v první řadě a také jsou to další náklady. Je tedy dobře vidět, že promoční akce přímo z centra vlastní firmy a "pečení si" vlastních sil je zdaleka to nejmenší zlo a má v podstatě pouze výhody - zredukuje čas přijetí, dobu zaučení, seznámení s prostředním, minimalizuje náklady na přeučení atd. atd.

2. Najímání a návrh vlastní hodnoty

Jestliže někdo působí jako osoba z branže, řekněme má na sociální síti ve svém titulu "SEO", jako mávnutím kouzelného proutku s ní chce mluvit řádově více osob verbujících do firem a hledajících talenty. Je tedy nutné nebýt anonymní a vytvořit prvotní zdání, že nabízíte pro firmu jistou hodnotou (a je vcelku jedno, zda jako jedinec nebo agentura). Bez zdání, že máte nějaké znalosti a jste kvalitní osoba/podnik vás jen těžko někdo osloví s SEO nabídkou. Zcela dle pravidel zdravého rozumu se tedy dá očekávat, že je to právě vytvoření unikátní a špičkové propozice na straně zadavatele (druhý subjekt musí samozřejmě také chtít pracovat pro první, že ano), jenž zajistí rekrutování a udržení střední a vyšší třídy SEO talentů, i vyslovených odborníků. V praxi vypadá podobný přístup tak, že většina firem nabízí v rámci maximálního zájmu vysoké peníze, prestižní místo a řadu dalších benefitů. Vytvoření kreativní a unikátní propozice vám pomůže vystoupit z průměru a stát se viditelnějšími. Před tímto procesem je určitě nutno pokusit se nejprve srovnat zájmy svoje s těmi na trhu a poptávanými - určitě nemá kupříkladu cenu, nabízet "prestižní" členství ve firemním klubu, o který nikdo nestojí. Mezi dobré triky k vytvoření slibné poptávky patří následující věci: *I. Stání se členem zkušené party* - Většina talentovaných osob si je velmi dobře vědoma, kdo je na trhu skutečný odborník a kde pracují jací lidé. A kreativní a talentovaný člověk v branži chce pracovat s co nejlepšími podobnými kolegy. Jestliže je mu tedy již samotné firemní prostředí lákavou výzvou, rozhodně se o to častěji pro vás. Právě výše řečené je důvodem, proč byste měli najímání SEO talentů nechat opět na SEO talentech, kteří mají na kolegy velmi dobrý "čich". Většina odborníků je také potěšena více, když mluví i na druhé straně se stejně smýšlející osobou namísto manažera, jenž má na krku osumašedesát dalších poboček. *II. Stání se členem unikátní korporátní kultury* - Nejen lidé, ale i samotná kultura korporace velmi ovlivňuje rozhodnutí talentů. A většinou není dobrý nápad být zde příliš neosobitý, jelikož lidé jsou rozdílní - tak třeba u introvertního jedince neuspějete s nabídnou pravidelných party a firemních akcí. Zkrátka, sebenepatrnější podobný detail se může ukázat v boji o talenty klíčový. *III. Možnost práce pro velké a známé značky* - Pakliže máte v portfoliu známé značky, jedince nebo firmy, potenciální talent vám dá pravděpodobně přednost před firmou, jenž dělala pouze stránky Národnímu Výboru v Kotěhůlkách. Talenti hledají výzvy, takže čím prestižnější práce, tím spíše talent uposlechne vaše vábení. *IV. Svoboda projevu* - řada SEO talentů (a neplatí to pouze o nich, že ano) dává přednost takovým zakázkám, kde nemají příliš svázané ruce a mohou být kreativní. Pro podobné lidi je možnost testovat nové přístupy a SEO strategie často základní podmínkou zvážení vaší nabídky o práci. Vše řečené jsou jen základní, obecné věci, které nemusí platit právě pro vaši firmu, takže jestliže tak tomu není, prostě se do podobných věcí přestaňte nutit a nejprve analyzujte své potřeby, procesy a možnosti, jenž můžete nabídnout a které by pro potenciálního SEO kreativce a osobnost byly lákavé, až neodolatelné.

3. Udržení talentů

Příliš velký obrat lidí na určité pozici není dobrý pro business z mnoha důvodů, jako třeba z toho, že náklady na přijetí a zaučení někoho nejsou právě malé. Kampaň, klient, i vaše firma se rovněž mohou dostat do problémů poté, co někdo náhle odejde, což se může podepsat na datu ukončení zakázky atd. Taktéž se nesmí vaše firma zapsat jako jakési "řeznictví", které si příliš neváží talentů a je vnímáno jako podnik s podezřele vysokou fluktuací osob. Jak tedy talenty udržet? *I. Uzavřením nových obchodů* - Když jsou příležitosti a lidé mají možnost kreativně pracovat na další zakázce, spíše zůstanou. Bez nových zakázek se inteligentní SEO talent cítí nevyužit a pokukuje jinam. *II. Založením slibných předpokladů a zázemí pro kariéru* - Jestliže má osoba skutečně vysokou motivaci (raději pozitivní než negativní) u vás zůstat, pak proč by odcházela jinam? Identifikace předpokladů pro růst by tedy určitě neměl být podceněna. *III. Specifikací prestižních cílů* - Zaměstnanci musí jasně a zřetelně vidět a rozumět, jak se jejich možnost kreativně pracovat na další zakázce té či oné zakázky a jak moc pro firmu znamenají. Jen těžko udržíte někoho neustálým naznačováním, že je tam v podstatě trpěn. Procesy, tabulky a procedury nejsou kreativní, ovšem lidé ano. A přesně takoví lidé budou potřeba letos i v dalších letech. Talentované osoby jsou nezbytné pro vytváření nových strategií a taktik, jenž povedou na trhu k úspěchu. Bez osobností to zkrátka nejde, takže je důležité investovat do nich, vážit si jich a poskytnout jim takové zázemí, že je ani na vteřinu nenapadne odcházet někam jinam. Takto se stanete nejenom skvělým zaměstnavatelem s dobrou pověstí v branži, ale hlavně konkurenceschopnými v roce letošním, i těch dalších. Raději tedy nové standardy určujte, nežli je následujte.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp