Co skutečně znamená čerstvý obsah pro Google

SEO optimalizace
Udržování čerstvosti obsahu je důležité pro zajištění lepší služby uživatelům. To je pro Google signál, že si vaše stránka zaslouží být na předních místech ve vyhledávání.

V každém SEO kurzu se dozvíte, že vyhledávače milují čerstvý obsah, který tak může pomoci optimalizovat váš web pro vyhledávače. Málokdy se ale dozvíte, co přesně čerstvý obsah znamená a jak jej vyhledávače hodnotí.

Co je to čerstvý obsah?

Čerstvý obsah označuje nedávno zveřejněný nebo aktualizovaný obsah. Google a jeho uživatelé čerstvý obsah hodnotí pozitivně, protože je u něj větší pravděpodobnost, že bude přesný a aktuální. Pokud uživatel hledá momentálně trendující, nebo časově citlivá klíčová slova, Google upřednostňuje novější stránky, jelikož předpokládá, že jejich informace budou nejaktuálnější.

Google dokáže pro jakoukoli URL adresu zaznamenat následující informace o datech obsahu, podle kterých poté čerstvost obsahu posuzuje:

·         Zveřejněno: kdy byla stránka nahrána na web.

·         Indexováno: kdy indexovací roboti poprvé objevili stránku a přidali ji do indexu Google.

·         Poslední procházení: kdy byla stránka naposledy procházena těmito roboty.

·         Změněno: kdy byla na stránce provedena poslední změna.

Jak Google měří čerstvost obsahu?

Google odhaduje čerstvost obsahu na základě mnoha faktorů, mezi které patří např.:

·         Datum vzniku stránky: datum, kdy byla stránka indexována Googlem.

·         Množství změn na aktualizované stránce: velké změny signalizují větší čerstvost.

·         Počet změn v hlavním obsahu stránky: změny v hlavním obsahu přidávají více čerstvosti než pouze úprava data a času.

·         Rychlost změn stránky: časté změny na stránce signalizují větší čerstvost.

·         Míra vytváření nových stránek: weby, které častěji přidávají nové stránky, mohou získat vyšší skóre čerstvosti.

·         Čerstvost zpětných odkazů vedoucích na stránku: odkazy ze stránek, které mají vysoké skóre čerstvosti, mohou zlepšit i skóre vaší stránky.

Je čerstvost obsahu faktorem hodnocení v Googlu?

Faktor čerstvosti neexistuje ve vakuu. Je to spíše jeden z mnoha faktorů nebo signálů důvěryhodnosti, které vyhledávací algoritmy používají pro řazení výsledků vyhledávání. A protože čerstvost je pro určité dotazy důležitější než pro jiné, měl by být požadavek na čerstvost obsahu vždy posuzován na základě vašeho primárního klíčového slova.

Google

Čerstvé a nečerstvé dotazy

Mezi kategorie dotazů, pro které bude Google vyhledávat čerstvý obsah, patří např.:

·         Nedávné události (např. hokejový zápas).

·         Žhavá témata (témata, která jsou momentálně trendová, lidé je začali více vyhledávat).

·         Opakující se události a zprávy (např. prezidentské volby, výroční konference).

·         Průběžné, ale stále se měnící informace (např. recenze produktů).

Mezi kategorie dotazů, u nichž nemá aktuálnost zásadní vliv na přesnost informací, mohou patřit např.:

·         Recepty na jídlo

·         Historická fakta

·         Obecná témata

·         Témata, která jsou stále aktuální

Podívejme se na několik příkladů.

Čerstvé dotazy

Návštěvník, který si chce něco přečíst o trendech v oblékání, bude pravděpodobně hledat nejnovější trendy, nikoli ty z předchozích let. Stránka o módě bude pomalu upadat, pokud nebude aktualizována, zatímco u často aktualizovaného obsahu je pravděpodobnější, že bude jeho pozice vyšší.

"Nečerstvé" dotazy

U klíčových slov, jako je "recept na svíčkovou", však čerstvost nemusí nutně patřit mezi rozhodující faktory. Lidé, kteří toto klíčové slovo vyhledávají, se pravděpodobně budou chtít dozvědět, jak uvařit co nejlepší svíčkovou, jak postupovat a jaké suroviny použít, což se za posledních několik let nijak nezměnilo.

V tomto případě se bude starší, ale stále aktuální stránka, která získává neustále nové zpětné odkazy, přestože není aktualizována, pravděpodobně zobrazovat výše než novější stránka, která má málo příchozích odkazů nebo o stávající odkazy stále přichází.

Jak zlepšit skóre čerstvosti: osvědčené postupy

Nyní, když jsme zjistili, jak může čerstvost obsahu ovlivnit hodnocení u časově citlivých dotazů, projděme si v rychlosti několik tipů a osvědčených postupů pro začlenění faktoru čerstvosti do vaší SEO strategie.

Zkontrolujte výsledky vyhledávání

Nejjednodušší způsob, jak vyhodnotit úroveň čerstvosti, kterou uživatelé (a vyhledávače) u dotazu pravděpodobně chtějí, je podívat se na data zveřejnění nejlepších výsledků vyhledávání. Můžete například zkontrolovat prvních 10 nebo 20 výsledků a vypočítat jejich průměrné stáří. V ideálním případě byste také měli při výpočtu přikládat větší váhu výsledkům na prvních místech.

Pravidelně publikujte nový obsah

Jak jsme se dozvěděli dříve, míra vytváření nových stránek se promítá do vašeho skóre čerstvosti. Proto nezapomeňte pravidelně publikovat nový obsah, ať už na stále aktuální, nebo časově citlivá témata. Čím častěji obsah publikujete, tím častěji bude Google vaše stránky procházet.

Pravidelně aktualizujte starý obsah

Google přiznává, že jeho roboti nemohou neustále znovu procházet každou stránku kvůli obrovskému rozsahu nového obsahu, který je každý den na internetu publikován. Výsledkem je, že Google stránky prohledává přednostně na základě míry aktualizace jejich obsahu.

Pravidelnou aktualizací starého obsahu zlepšíte skóre čerstvosti, zvýšíte četnost procházení, které pak může usnadnit umístění vašeho časově citlivého obsahu.

Skutečně aktualizujte svůj obsah

Změna data vydání článku a roku v nadpisu je běžnou praxí, ale Google na tyto laciné triky nenaletí. Jak jste si mohli přečíst výše, změny v hlavní části stránky jsou pro Google mnohem důležitější než úprava tagů data/času. Proto je třeba aktualizovat hlavní obsah stránky.

Vytvoření falešné čerstvosti pomocí změny data sice může na chvíli potenciálně zvýšit vaše skóre, ale pravděpodobně bude mít za následek zvýšení okamžitého opuštění stránky, pokud uživatelé budou stále považovat váš obsah za zastaralý. To je naopak pro Google jasný signál, že váš obsah není příliš kvalitní, což bude mít negativní dopad na vaše hodnocení.

Odesílání do služby Google prostřednictvím služby Search Console

Po aktualizaci hlavního obsahu můžete znovu odeslat mapu webu v nástroji Google Search Console, pokud chcete urychlit proces opětovného prohledávání aktualizovaného obsahu. Google ale nakonec změny najde sám, takže se to u menších změn obvykle nevyplatí.

Kdy aktualizovat obsah

I když Google věnuje větší pozornost velkým aktualizacím, drobné aktualizace stránky jsou stále důležité, protože jak bylo psáno výše, čerstvost stránky se časem znehodnocuje. Mezi příklady drobných aktualizací patří např.:

·         Přidání nových interních odkazů

·         Aktualizace obrázků  

·         Úprava nadpisů

·         Přidání nové položky do seznamu

Tato metoda je skvělým způsobem, jak získat větší návštěvnost z vašich textů, které nepotřebují zásadní revize.

Kdy revidovat a znovu publikovat obsah

Revize zastaralých příspěvků/stránek a změna data zveřejnění je účinný způsob, jak zvýšit čerstvost. To nabývá na významu, když článek vyžaduje kompletní revizi, aby splňoval požadavky návštěvníků na aktuální obsah. Mělo by vám to přinést vyšší skóre čerstvosti než prostá aktualizace.

Tato metoda je nejlepší pro „evergreenová“ témata, která mají dlouhodobou hodnotu pro vaše publikem a také pro stránky, u kterých chcete zachovat zpětné odkazy a další výhodné vlastnosti SEO.

Při každém opětovném publikování revidovaných článků je dobré sdílet je na sociálních sítích, stejně jako jakýkoli jiný nový článek, abyste zvýšili angažovanost.

Profesionální tip: Další možností je spojit několik tematicky souvisejících zastaralých článků do jednoho aktualizovaného ultimátního průvodce a přesměrovat veškerou návštěvnost ze starých stránek na nové. Zvláště pokud jsou tyto staré stránky dobře navštěvované, nepřijdete nakonec ani o tuto stávající návštěvnost.

Kdy publikovat nový obsah

Dobrým příkladem témat, která vyžadují pravidelný nový obsah, je jakýkoli článek, který uvádí a vysvětluje trendy kolem určitého tématu. Témata, jako je například móda, nebo i online marketing, SEO či PPC reklama se v čase poměrně dynamicky mění, a například SEO tipy pro rok 2022 se budou lišit od SEO tipů pro rok 2017.

Abyste zachovali čerstvost tohoto tématu, je dobré  napsat vždy zcela nový článek, ve kterém představíte aktuální témata a proberete poslední vývoj. Dalším důvodem tohoto postupu je, že tak můžete optimalizovat na aktuální klíčové slovo, například  "PPC triky pro [aktuální rok]".

Psaní nových článků namísto aktualizace starých má také další bonus a totiž to, že vaše starší příspěvky poskytují historické údaje, které jsou užitečné pro sledování trendů v čase.

Jak zjistit, zda je třeba obsah aktualizovat?

Pro pochopení čerstvosti je zásadní sledovat výkonnost své stránky, včetně trendů návštěvnosti a zapojení.

Sledování metrik výkonu

Například stránka, která se sice neumisťuje na předních místech, ale přitahuje velké množství kliknutí, která vedou k návštěvám s vysokou průměrnou dobou na stránce a nízkou mírou odchodu, bude pro Google signálem, že uživatelé považují vaši stránku za dostatečně relevantní a čerstvou pro daný dotaz.

Sledování těchto metrik pro váš obsah v průběhu času poskytne užitečné informace o výkonnosti vaší stránky a o tom, zda je třeba provést aktualizace nebo revize. Tyto metriky můžete sledovat pomocí služby Google Analytics.

Kontrola údajů o klíčových slovech a dotazech

Objem návštěvnosti jednotlivých klíčových slov má tendenci kolísat, a to nejen u trendových témat. Pokud tedy návštěvnost vaší stránky klesá, může to být způsobeno také nedávným poklesem objemu hledanosti pro daný dotaz. Nebo se možná objevila nová konkurence pro vaše cílové klíčové slovo a jedné z těchto nových stránek se podařilo prosadit se svým čerstvým obsahem. Krátký pohled na historii pozic v SERP by mohl odhalit, zda se jedná o tento případ.

Sledujte prokliky a zobrazení

Pečlivé sledování prokliků a zobrazení a vyhledávacích dotazů, které je generují, vám pomůže vyhodnotit, kdy by mohl nastat čas na aktualizaci stránky za účelem zvýšení její čerstvosti.

Závěr

Cílem udržování čerstvosti obsahu je zajištění lepší služby uživatelům tím, že zajistíte aktuálnost informací. To by mělo vést k většímu počtu kliknutí a zapojení a organicky přilákat odkazy, což je pro Google signál, že si vaše stránka zaslouží být na předních místech ve výsledcích vyhledávání.

Čerstvost je pro Google důležitým faktorem hodnocení, ale pouze u stránek, které se zaměřují na časově citlivé a trendové dotazy. Pokud však aktuálnost nepřidává k dotazu, na který se zaměřujete, žádnou hodnotu, časté aktualizace nepomohou vaší stránce předstihnout starší, autoritativní výsledek. Pokud je čerstvost důležitá, sledujte výkonnost stránky a aktualizujte její obsah pouze tehdy, když její výkon začne klesat. V závislosti na ukazatelích výkonnosti se poté můžete rozhodnout, zda stránku pravidelně aktualizovat, revidovat a znovu publikovat, nebo vytvořit zcela nový obsah na dané téma.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp