online marketing
Obsahový audit vám pomůže zjistit vše podstatné, co potřebujete k tomu, aby vaše obsahová strategie získala pevné základy. Zjistěte, jak na to!

Audit obsahu je inventarizace a analýza stávajícího obsahu vašeho webu podle zvoleného souboru kritérií - přičemž kritéria se týkají toho, jaký obsah se rozhodnete auditovat, i toho, jaká data chcete analyzovat.

Jaký obsah tedy můžete chtít auditovat? Existují různé typy obsahu, jako například:

 • Základní stránky webu
 • Cílové stránky
 • Příspěvky na blogu
 • Články sloužící vzdělávání
 • Návody
 • Webináře
 • Videa
 • Podcasty
 • Úspěšné projekty
 • Srovnávací zprávy

Jsou také podmínky obsahu, jako například:

 • Od začátku firmy nebo zadané rozmezí dat.
 • Veškerý obsah nebo jen jeden formát.
 • Všechny formáty obsahu nebo jen všechny formáty na určité téma.

A jaká data můžete chtít analyzovat? Cokoli, co lze zjistit pomocí Google Analytics či jiných nástrojů.

U obsahových auditů je rozsah prakticky neomezený, takže definice toho vašeho závisí na tom, kolik obsahu auditujete, jaké máte nástroje a jaký je účel auditu.

Proč provádět audity obsahu?

Přestože audity obsahu mohou být časově náročné a zdlouhavé, jsou nezbytné pro vytváření vysoce kvalitního obsahu, budování značky, pověsti a zlepšení celkových výsledků vašeho týmu. Pojďme si o nich povědět podrobněji.

Pravidelně sledujte statistiky výkonu vašeho obsahu

Měli byste sice využívat pravidelný reporting, abyste udrželi krok se svou obsahovou strategií, ale audity vám umožní získat širší informace, určit, kde je třeba provést úpravy, a také proniknout hlouběji a vyřešit konkrétní problém nebo optimalizovat pro konkrétní cíl.

Údaje a poznatky získané při auditu obsahu lze využít ke zlepšení SEO, odhalení silných a slabých stránek vaší obsahové strategie, objevení nových témat a v neposlední řadě i k lepšímu pochopení publika.

Budujte svou značku a reputaci

Každý obsah, který předložíte svému publiku, mu něco sděluje. Určitě nechcete komunikovat, že jste nemoderní, nedbalí nebo neschopní. Váš obor, produkty, služby i značka se neustále vyvíjejí a vy musíte být napřed. Obsahové audity vám pomohou udržet konzistentní design a tón, přesnost informací a čistou online prezentaci. Můžete zahrnout srovnání s jinými značkami, abyste udrželi krok s konkurencí a s trendy v oboru.

Pravidelné audity obsahu pomáhají zajistit, aby každé setkání s vaším obsahem bylo pozitivním zážitkem, který komunikuje autenticitu, odbornost a důvěru.

Co byste měli zahrnout do auditu obsahu?

Audit obsahu může sloužit k nekonečnému množství účelů, takže neexistuje žádný stručný seznam dat, které je třeba shromáždit. Níže najdete ucelený seznam informací, které můžete případně do auditu zahrnout.

Mějte na paměti, že se nejedná o vyčerpávající seznam, a že některé body spadají do více než jedné skupiny. A nepředpokládá se, že byste shromažďovali všechny! Berte jej tedy jako nabídku, ze které si můžete vybírat podle svých cílů.

Datové body auditu informačního obsahu

Informační data poskytují všechna objektivní fakta o auditovaném obsahu. Některá z nich bude nutné vytáhnout ručně, ale existují také webové pluginy a nástroje, které za vás mohou data exportovat.

 • Souhrny: V případě, že se jedná o obsah, který se nachází na internetu, je možné jej shrnout. Jedná se o stručné shrnutí části obsahu.
 • Nadpisy: Důležitý údaj, který je třeba zvážit kvůli jednotnosti na celém webu a zajištění souladu textu odkazu a tlačítek s výzvou k akci se stránkou pro lepší uživatelský zážitek.
 • Meta titulek/titulky: To je název vaší URL adresy, jak se zobrazuje v SERP, a může silně ovlivnit míru prokliku.
 • Meta popisky: Jedná se o stručný popis vaší stránky, který se zobrazuje v SERP. Budete je chtít zahrnout do auditu SEO, abyste se ujistili, že obsahují klíčová slova a jsou v souladu s aktuálním povoleným počtem znaků pro meta popisy Google.
 • Datum zveřejnění: I když máte datum zveřejnění v URL adrese, zahrňte tento datový bod, abyste mohli vidět údaje o návštěvnosti v kontextu a v případě potřeby je uspořádat podle data. Příspěvek až na konci seznamu deseti nejlepších může ve skutečnosti být ze všech nejlepší, pokud byl zveřejněn později než ostatní.
 • Datum poslední úpravy: Tento údaj se používá hlavně u průvodců nebo jiného statičtějšího obsahu. Může vám to pomoci snadno vybrat průvodce, které byly zveřejněny před nebo po důležité změně (např. pokud jste změnili nabídku, značku, nebo pokud se například Google přejmenoval z AdWords na Google Ads). U příspěvků na blogu je to méně důležité, protože drobných změn, které můžete v daném týdnu provést, je mnoho. Pokud však provádíte cílený obsahový SEO audit u vybraného počtu příspěvků, určitě budete chtít uvést přesné datum, kdy jste příspěvek upravili a co přesně jste změnili.
 • Podporovaný produkt nebo služba: U příspěvků na blogu může být tato informace zabudována přímo v kategoriích a značkách a lze ji vygenerovat pomocí nástroje pro export webových stránek. To je užitečné pro vytvoření knihovny, na kterou mohou odkazovat ostatní oddělení vaší firmy, když hledají materiály pro podporu prodeje, obsah e-mailových newsletterů a texty vstupních stránek. Je to také užitečné pro zjištění, zda existují nějaké produkty nebo služby, které potřebují další podpůrný obsah.
 • Klíčová slova: Mohou zahrnovat cílené klíčové slovo, objem vyhledávání a obtížnost v samostatných sloupcích, což oceníte, pokud hledáte příležitosti k optimalizaci. Například se nemusí vyplatit trávit čas optimalizací příspěvku, který je zaměřen na klíčové slovo s velmi malým objemem. Nebo pokud příspěvek nezískává velkou návštěvnost na klíčové slovo s velkým objemem, můžete se rozhodnout, že jej znovu zacílíte na variantu s nižším objemem. Lepší je zobrazit se na první stránce pro klíčové slovo s 500 hledáními, než na stránce 5 pro klíčové slovo s 2000 hledáními.
 • Počet slov: Tento údaj je užitečný pro identifikaci krátkých příspěvků, které lze spojit do delšího obsahu s větší šancí na umístění. Je také užitečný, když se díváte na metriky, jako je čas na stránce. Pokud máte příspěvek o 2 500 slovech a čas na stránce je 10 sekund, něco asi není v pořádku.

Jak úspěšně provést audit obsahu

Kvalitativní datové body auditu obsahu

Kvalitativní data se shromažďují ručně, což může někdy zabrat trochu času. Jsou však nezbytné pro udržení kvality obsahu, konzistence značky a reputace ve světě, který se neustále vyvíjí.

 • Obrázky: měli byste kontrolovat, zda obsah obsahuje obrázky, jaká je jejich kvalita, zda tyto obrázky nepotřebují obnovit (zastaralé snímky obrazovky), nebo přesnost informací, které poskytují.
 • Nefunkční obrázky nebo odkazy: Nefunkční obrázky a odkazy jsou nepříjemné z hlediska uživatelské zkušenosti a škodí vašemu SEO.
 • Formuláře: Otestujte formuláře na vstupních stránkách i jinde, abyste se ujistili, že uživatel dostane to, co potřebuje, tím nejvhodnějším způsobem, a že se informace správně předají do vašeho CRM a dalších automatizačních platforem.
 • Komentáře: Pokud mohou uživatelé komentovat, je třeba se zaměřit i na kontrolu příspěvků. Ujistěte se, že na komentáře reagujete a že se v nich nevyskytují spamové komentáře, které by vám mohly přinést sankci od Googlu za nepřirozené externí odkazy. Komentáře můžete také využít jako zdroj s jedinečnými nápady na blogové příspěvky.
 • Nabídky: Zkontrolujte, zda vyskakovací okna, nabídky na spodní liště a boční liště nepotřebují obnovit, nebo zda se nezobrazují tam, kde by se zobrazovat neměly.
 • Čitelnost: Čitelnost je důležitá. Potřebujete člověka, který si stránky projde a ujistí se, že jsou přesvědčivé a snadno čitelné.
 • Přesnost a aktuálnost: Jsou informace aktuální? Mohly by být statistiky aktualizovány? Existují stále nástroje, které jste zahrnuli do seznamů? Mohl by být obsah doplněn o některé novější odkazy?
 • Konkurenční ekvivalent: Uveďte odkazy na podobný obsah vytvořený jinými značkami nebo konkurenty, kterými se můžete inspirovat.
 • Nápady na zlepšení: Toto je obecně otevřená položka. Obecnou myšlenkou je ponechat místo, kde mohou auditoři zanechat jakékoli další poznámky nebo nápady, které mohou být součástí daného auditu.

Kvantitativní body auditu obsahu

Číselné údaje umožňují stanovit měřitelné cíle a sledovat je pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti v oblasti obsahového marketingu. Jsou také nezbytné při auditu stavu a výkonnosti webu.

V závislosti na tom, co měříte a kolik obsahu auditujete, můžete některé z těchto informací získat ze služeb Google Analytics a Google Search Console, popřípadě z některých externích služeb či aplikací.

 • Organické zobrazení stránek: Počet uživatelů vstupujících na danou stránku z vyhledávače.
 • Míra opuštění (Bounce rate): Procento návštěvníků, kteří odešli, aniž by přešli na další stránky.
 • Interní odkazy: Počet interních odkazů nebo kontrola, zda nejsou některé z nich nefunkční nebo by mohly být nahrazeny novějším obsahem.
 • Příchozí odkazy: Počet zpětných odkazů; příliš mnoho může znamenat, že se něco děje; nechcete přece dostat od Googlu penalizaci za nepřirozené odkazy.
 • Počet odkazujících domén: Jeden web může na jednu z vašich stránek odkazovat několikrát v celém obsahu, proto je toto číslo nižší než celkový počet zpětných odkazů.
 • Rychlost načítání stránek: Tato metrika je důležitá pro technické SEO. Pokud máte malý počet stránek, můžete je změřit pomocí bezplatného nástroje Page Speed Insights, ale pokud kontrolujete dlouhý seznam adres URL, použijte některý placený nástroj.
 • Průměrná pozice: Tuto hodnotu můžete získat ručně z konzoly Search Console, ale je to další metrika, kterou byste mohli chtít shromáždit také pomocí externího SEO nástroje.
 • Čas strávený na stránce: Tato metrika vám může pomoci zjistit, zda něco na vaší stránce nefunguje nebo je nevýhodné, případně zda obsah neodpovídá záměru klíčového slova.
 • Konverze: Tato metrika je lepší pro audit obsahu vstupní stránky, protože konverze v Google Analytics mohou znamenat řadu věcí. Mohla by však být užitečná, pokud máte v Google Analytics nastavené cíle.
 • Míra konverzí: Míra konverze je samozřejmě nezbytná pro získání přesného obrazu o obsahu s nejlepším výkonem. Na míru konverze může mít vliv také UX.
 • Míra opuštění (Bounce rate): Znamená, že uživatel si z vašeho webu prohlédl právě jen tuto jednu stránku a poté web opustil. Zde nezapomínejte, že vysoká míra opuštění není vždy špatná. Příspěvek na blogu se slušnou dobou na stránce a vysokou mírou opuštění může naznačovat, že poskytuje přesně ty informace, které uživatel hledal.

Jak úspěšně provést audit obsahu

Stanovte si konkrétní cíl

Není třeba říkat, že v obsahovém auditu se můžete velice rychle ztratit. Existuje nekonečné množství možností a metrik, které lze shromažďovat. A jakmile začnete, téměř vždy objevíte další metriky ke sběru. Proto si nezapomeňte stanovit jasný cíl, abyste mohli shromažďovat jen to, co je potřeba. Příliš mnoho informací vám ztíží získání jasných poznatků.

Zůstaňte organizovaní

Bude se jednat o tabulku. Zde je několik tipů, jak zůstat organizovaný:

 • Omezte otevřené buňky na minimum, zejména u rozsáhlých auditů. To vám usnadní uspořádání a seřazení dat libovolným způsobem, jakmile budou hotová.
 • Možná budete chtít vytvořit rozbalovací funkce s konkrétními možnostmi, zejména pokud máte více lidí, kteří provádějí audit v jednom listu.
 • Barevné odlišení může být užitečné při práci s více typy a formáty obsahu.
 • U kvantitativních metrik zadejte rozsahy dat.
 • Používejte záložky, abyste měli rozsáhlé audity uspořádané podle formátu obsahu. Po dokončení je vždy můžete spojit do jednoho listu. Jen se ujistěte, že každý list má přesně stejný formát sloupců.
 • První kartu věnujte pokynům nebo kontrolním seznamům.

 

Používejte nástroje pro audit obsahu

Mezi nástroje, které jsou užitečné při auditu obsahu, patří např.:

 • Nástroje Google: Analytics, Search Console, Page Speed Insights.
 • SEO nástroje: SEMrush, Ahrefs, Screaming Frog, Xenu.
 • Nástroje pro návratnost investic, například váš CRM.

Nepleťte si audit s reportingem

Obsahové audity by neměly nahrazovat pravidelný reporting. Audity jsou obvykle mnohem více komplexní a provádějí se čtvrtletně nebo dokonce ročně (s výjimkou těch, které jsou nutné k vyřešení konkrétního problému).

Pravidelný reporting je nezbytný, abyste se ujistili, že s obsahem dosahujete klíčových ukazatelů výkonnosti, a abyste zachytili dlouhodobé vzorce. Seznámení se s metrikami a typy obsahu vám také usnadní výběr kritérií pro budoucí audity.

Začněte svůj audit obsahu pomocí těchto tipů

Jak vidíte, audity obsahu jsou nezbytné k tomu, abyste se ujistili, že dosahujete svých cílů v oblasti návštěvnosti, zapojení, CVR a návratnosti investic, a že neustále vytváříte vysoce kvalitní obsah, maximálně jej využíváte a udržujete svou značku a dobrou pověst. Doufejme, že vám tipy v tomto průvodci poskytly určitý návod, jak začít a úspěšně dokončit jakýkoli obsahový audit, který potřebujete provést.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp