Chyby e-mailového marketingu, které mohou zhatit vaši kampaň

Chyby v obsahu e-mailu
Zjistěte, jakých nejčastějších chyb se můžete při e-mail marketingu dopustit a jak se jim úspěšně vyhnout.

E-mail marketing je stále jednou z nejefektivnějších metod propagace. I přesto, že při této formě propagace můžete z neznalosti udělat mnoho strategických chyb, největší problémy vždycky zapříčiní hloupé chyby, které způsobíme z nepozornosti. Tyto chyby je totiž často těžké odhalit, jelikož si jich prostě nevšimneme. Přesto však mohou způsobit velké škody. Pojďte se s námi nyní podívat na seznam nejčastějších chyb v e-mail marketingu, které vás mohou připravit o spoustu peněz. Překontrolujte si je proto raději dvakrát, než kampaň spustíte.

Chyby doručitelnosti

1. Nemáte vyhrazenou IP adresu - v případě, že nemáte vyhrazenou IP adresu, může se stát, že ji sdílíte s někým, kdo je na černé listině e-mail providerů. V takovém případě by vaše doručitelnost mohla být velmi poškozena.
2. Vaše zprávy padají do nevyžádané pošty - zkontrolujte, zda vaše maily chodí tam, kam mají - použijte řešení pro monitorování doručené pošty k ověření, že vaše e-maily nepadají do složky nevyžádané pošty.
3. Jste na černé listině - ujistěte se, že vaše IP adresa není na černé listině provozovatelů mailových služeb. V opačném případě může dojít ke špatnému doručování vašich mailů nebo jejich padání do složky s nevyžádanou poštou.
4. Nepoužíváte kvalitní doménu - odesílejte e-maily z kvalitní domény, na které si budujete reputaci, a snažte se, aby se nedostala na černou listinu, to samé platí pro vaši IP adresu.
5. SPF - konfigurace Sender Policy Framework (SPF) je nutností, aby ISP mohli ověřovat váš e-mail a zajistit doručitelnost vašich e-mailů.
6. DKIM - DomainKeys Identified Mail umožňuje firmám převzít odpovědnost za odeslanou zprávu.
7. DMARC - DMARC je nejnovější model ověřování, který přináší poskytovatelům internetových služeb nástroje, které potřebují k prověření vašeho e-mailu.
8. Zpětná vazba - ujistěte se, že máte implementovanou zpětnou vazbu, aby mohly být informace od ISP předávány zpět do vašeho ESP pro lepší doručitelnost e-mailů.

Chyby v nastavení e-mailu

To, jak váš e-mail vypadá a jak se chová v doručené poště, ovlivňuje nejen vaši důvěryhodnost, ale i míru prokliku a konverze.

9. Chybějící adresa odesilatele - použijte rozpoznatelnou adresu odesilatele, podle které adresát snadno identifikuje vaši firmu.
10. Chybějící adresa pro odpovědi - komunikace je klíč - ujistěte se, že adresát na váš e-mail může odpovědět přímo vám.
11. Nefunkční odkazy v e-mailu - otestovali jste, zdali jsou všechny odkazy v e-mailu funkční?
12. Neoptimalizované vstupní stránky - vedou odkazy na kvalitní vstupní stránky, které jsou relevantní k tématu e-mailu?
13. Měřicí kódy - máte ve vašem emailu správně nastaveny měřicí kódy tak, abyste mohli analyzovat a vyhodnocovat efektivitu vaší e-mailové kampaně?

Chyby v obsahu e-mailu

Obsah e-mailu je to nejdůležitější, co vám přinese nové zákazníky. Přesto však řada marketérů dělá v obsahu e-mailů zásadní chyby. Které to jsou?

14. Nudné předměty - pokud chcete, aby lidé vaše e-maily otevírali, dejte jim k tomu důvod!
15. Gramatické a pravopisné chyby - jsou texty vašeho mailu gramaticky správně a bez chyb? Raději je nechte zkontrolovat zkušeným korektorem.
16. Nedostatečné výzvy k akci - řekněte svým budoucím zákazníkům, co chcete, aby udělali, a to pomocí efektivních výzev k akci.
17. Pozadí mailu - otestujte pozadí e-mailu v různých poštovních klientech a ujistěte se, že všude vypadají hezky.
18. Nenápadná tlačítka - jako tlačítka používejte obrázky tak, aby vaše tlačítka vypadala skvěle ve všech e-mailových klientech.
19. Nesprávné jazykové nastavení - pokud posíláte e-maily i zahraničním zákazníkům, zkontrolujte, zda máte nastaven správný jazyk a písmo.
20. Sociální sítě - zkontrolujte, zda máte v e-mailech odkazy na své účty na sociálních sítích, aby je lidé mohli navštívit a začít sledovat.

Chyby v obsahu e-mailu

Chyby ve správě odběratelů

Správa odběratelů je základní součástí zdravého e-mail marketingového programu.

21. Nemáte souhlas s odesíláním e-mailů - odesílejte e-maily jen těm adresátům, kteří se k jejich odběru zaregistrovali.
22. Nedostatečná  informovanost - při registraci k odběru sdělte odběratelům, jaké maily budou dostávat a jak často.
23. Příliš vysoká frekvence odesílání - neposílejte e-maily častěji, než jste na začátku deklarovali, nebo se vaši odběratelé začnou odhlašovat.
24. Špatná segmentace - zkontrolujte segmentaci vašeho publika a ujistěte se, že posíláte správné e-maily správným lidem.

Chyby designu

Pro úspěch e-mailové kampaně je velmi důležitý design e-mailových zpráv. Ošklivé e-maily nikoho nezaujmou.

25. Nepřesvědčivý náhled - ověřte si, zda náhled vašeho e-mailu, který se zobrazuje v poštovních klientech, je dostatečně přesvědčivý, aby dokázal vzbudit zvědavost adresáta.
26. Chybějící alt tagy - u každého obrázku použijte působivý alternativní text.
27. Nemožnost odhlášení odběru - ujistěte se, že odběratel má jasně viditelnou možnost odhlásit se z odběrů vašeho newsletteru.
28. Neresponzivní zobrazení - zajistěte, aby váš e-mail vypadal skvěle na mobilních telefonech a tabletech všech velikostí displeje.

Správně nastavit e-mailovou kampaň tak, aby přinášela zisk, není nic jednoduchého a i banální chyba může vaše úsilí zhatit. Pokud se však zaměříte na výše zmíněné chyby, kterých se marketéři nejčastěji dopouštějí, neměl by pro vás být problém vytvořit z e-mailingu jeden z nejziskovějších kanálů vašeho marketingového mixu.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp