24hodinovka.cz je e-shop s potřebami pro domácí mazlíčky. Pro tento e-shop jsme nastavili PPC reklamu s cílem zvýšit prodeje produktů.

24hodinovka

Vaše služby z oblasti PPC reklamy mi zvedly několikanásobně obrat e-shopu. Spolupráci doporučuji.

24hodinovka.cz
24hodinovka.cz

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp