Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Vytvořili jsme pro něj PPC kampaň na Facebook zamířenou pouze na vybranou cílovou skupinu (studenti 17–18 let z oblasti Prahy a středních Čech), a ani ta se neminula účinkem. Bankovní institut vysoká škola je moderní vzdělávací instituce v soukromých rukou, která se velmi intenzivně rozvíjí ve všech směrech.

www.bivs.cz - PPC reklama

Spolupráce se  SEO consult se nám velice osvědčila, doporučujeme.

Durdík Petr, bivs.cz
Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp