Google

20.6.2019 Číst dál
Pokud se zabýváte PPC reklamou, pravděpodobně jste se setkali s termínem publikum. Jde o skupinu lidí, kteří se vyznačují specifickými vlastnostmi,...
24.1.2019 Číst dál
PPC reklama je jeden z nejsilnějších nástrojů on-line marketingu. Jak se ale Google rozhoduje, které reklamy zobrazí a jak je ve výsledcích...
17.12.2018 Číst dál
Při vyhledávání služeb a lokací v nejbližším okolí lidé spoléhají stále více na sociální sítě, než na vyhledávače. Mohou sociální sítě, jako je...
21.1.2016 Číst dál
V současnosti se čitelnost webu hodnotí nejenom z hlediska samotných uživatelů webu, ale také vyhledávačů. Obsahu by měl nyní rozumět i samotný...
7.1.2016 Číst dál
Každým rokem mění Google své vyhledávací algoritmy více než pětsetkrát. Těch nejzásadnějších je jen několik málo a mají dokonce svá jména.
10.12.2015 Číst dál
Google již v srpnu 2014 oznámil, že kvůli bezpečnosti svých uživatelů upřednostňuje používání zabezpečeného HTTPS protokolu.
26.11.2015 Číst dál
Duplicity nejsou na internetu žádoucí. Zbytečně okupují internetový prostor, pro uživatele jsou obtěžující, pro vyhledávače nežádoucí. Nejenom z...
24.11.2015 Číst dál
Google Plus je sociální sítí, která často stojí v pozadí. Nutno podotknout, že neprávem. V marketingových aktivitách jsou v praxi nezřídka...
5.11.2015 Číst dál
Od roku 2014 Google bere v potaz i JavaScript. Pryč jsou doby, kdy JavaScript nebo CSS byly jen okrajovou záležitostí.V současnosti je totiž...
15.10.2015 Číst dál
Již několik let je SEO, potažmo koncepce webových stránek z velké míry ovlivňována updaty algoritmů vyhledávacích nástrojů. Je třeba sledovat zprávy...

Stránky